Kancelaria Mania Adwokaci60 – 850 Poznań, ul. Poznańska 27A/5Grzegorz Mania: 515 250 822
Krzysztof Mania: 602 674 515


SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ OCENY

ANALIZA UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Do czasu wydania wyroku w najgłośniejszej polskiej sprawie frankowej, a mianowicie w sprawie Państwa Dziubak, frankowicze nie wiedzieli na co mogą liczyć w polskich sądach. Ta sprawa jednak – dzięki orzeczeniu TSUE – spowodowała rozpoczęcie lawiny korzystnych orzeczeń na rzecz frankowiczów.


ADWOKAT

Grzegorz Mania

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał pod okiem prekursora prawa sportowego w Polsce – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja J. Szwarca. Praca dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Adwokat Grzegorz Mania ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Adwokat Grzegorz Mania kontynuuje rodzinne tradycje wykonywania zawodu adwokata jako przedstawiciel trzeciego pokolenia. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia do roku 1993 praktykę adwokacką prowadził jego dziadek – dr Zygmunt Teodor Mania, a od roku 1992 do chwili obecnej jego ojciec – Krzysztof Mania.

Adwokat Grzegorz Mania w swojej praktyce skupia się na zagadnieniach prawa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa piłki nożnej. Poza prawem sportowym, jego głównym obszarem praktyki jest prawo cywilne i gospodarcze.

ADWOKAT

Krzysztof Mania

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od kwietnia 1991 roku – już jako adwokat – został przyjęty do Zespołu Adwokackiego Nr 5, mającego swoją siedzibę przy ul. Św. Marcin w Poznaniu. Następnie, od roku 1992 wraz z dr Zygmuntem Teodorem Manią prowadził Kancelarię Adwokacką przy ul. Gwarnej w Poznaniu. Adwokat Krzysztof Mania przez 3 kadencje był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego (w latach 2001-2010). Specjalista od spraw z zakresu prawa karnego oraz prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odszkodowań i zadośćuczynień.

W 2016 roku Adwokat Krzysztof Mania za swoje zasługi na rzecz adwokatury został uhonorowany odznaką „Adwokatura zasłużonym”.


JAK DO NAS TRAFIĆ?

MAPA DOJAZDU