Dzial-spadku-a-odpowiedzialnosc-za-dlugi-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
4min0
  ZASADA: Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.   Skutkiem działu spadku jest ustanie solidarnej odpowiedzialności pomiędzy spadkobiercami. Od chwili działu spadku każdy spadkobierca odpowiada za długi proporcjonalnie do wysokości swojego udziału w spadku. Zamiast jednego długu, za który wszyscy spadkobiercy do chwili działu spadku byli […]

girl-2220315_1280.jpg
2min0
  Zasada: Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swojego majątku. Długi spadkowe to obowiązki majątkowe, które ciążyły na spadkodawcy w chwili śmierci, a następnie z tą chwilą przeszły na jego spadkobierców (np. nieopłacone rachunki, kredyty, zobowiązanie wynikające […]