Dzial-spadku-za-zycia-spadkodawcy-2.jpg
1min0
Czy można dokonać działu spadku jeszcze za życia spadkodawcy? Czy prawo spadkowe przewiduje instytucję działu spadku za życia spadkodawcy? Musisz wiedzieć, że prawo spadkowe takiej instytucji nie przewiduje. Co więcej – zawieranie umów o przyszły spadek po osobie żyjącej jest niedopuszczalne. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest umowa zrzeczenia się dziedziczenia zawierana w formie aktu […]

Strony-umowy-o-dzial-spadku-1024x697-1.jpg
2min0
Należy pamiętać, że stronami umowy o dział spadku powinni być wszyscy współspadkobiercy, OPRÓCZ spadkobierców, wobec których – po otwarciu spadku –  zaistniały przesłanki wyłączające, czyli oprócz: spadkobiercy, który odrzucił spadek, spadkobiercy, który został uznany za niegodnego, małżonka spadkodawcy, który został wyłączony od dziedziczenia na skutek złożenia przez spadkodawcę przed śmiercią uzasadnionego żądania rozwodu lub separacji […]

podzial-gospodarstwa-rolnego-1024x768-1.jpg
4min0
Podział gospodarstwa rolnego przedstawia się nieco inaczej niż podział innych składników majątkowych wchodzących w skład spadku. Jakie są różnice?   ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO Do działu gospodarstwa rolnego stosujemy te same sposoby wyjścia ze współwłasności co w pozostałych przypadkach, czyli: podział gospodarstwa rolnego, przyznanie gospodarstwa rolnego jednemu ze spadkobierców, sprzedaż gospodarstwa rolnego osobie trzeciej. Natomiast, […]

Splaty-i-doplaty-dla-spadkobiercow-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
3min0
Kiedy mamy do czynienia ze spłatami lub dopłatami na rzecz spadkobierców? Wtedy, gdy dzielimy majątek spadkowy w naturze i przypadające na rzecz danego spadkobiercy przedmioty majątkowe nie pokrywają jego udziału spadkowego (dostałem za mało); dany spadkobierca nie otrzymał żadnego przedmiotu z majątku spadkowego (nie dostałem nic). Gdy dostaliśmy za mało, należy nam się dopłata. Gdy […]

Sposoby-dzialu-spadku-1024x683-1.jpg
5min0
W jaki sposób możemy dokonać działu spadku? Ile jest możliwych sposobów działu spadku? Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z umownym czy też z sądowym działem spadku, generalnie możemy wyróżnić trzy podstawowe sposoby przeprowadzenia działu spadku: I. PODZIAŁ FIZYCZNY SPADKU Podział fizyczny spadku oznacza podział spadku w naturze. Jeżeli majątek spadkowy składa się z […]

Zasiedzenie-a-dzial-spadku-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
4min0
Jeżeli do majątku spadkowego po spadkodawcy należy nieruchomość, to w postępowaniu o dział spadku konieczne jest przedstawienie dowodu potwierdzającego, że nieruchomość ta rzeczywiście do niego należała. W tym celu zazwyczaj przedstawiamy następujące dokumenty: odpis z księgi wieczystej nieruchomości (wystarczy wydruk księgi wieczystej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, którą znajdziesz tutaj); orzeczenie sądowe; ugodę sądową; decyzję […]

Testamentowy-dzial-spadku-1024x683-1.jpg
3min0
Czy możemy skutecznie w testamencie rozporządzić całym naszym majątkiem, podzielić go odpowiednio i przypisać konkretnemu spadkobiercy? Np. rower dla syna Bartosza, dom dla córki Anny, samochód dla żony Barbary? Czy nasza wola dotycząca sposobu działu spadku wyrażona w testamencie wywoła skutki i zostanie zrealizowana w pełni? Czy testament działowy ma sens? Skoro sporządzam testament i […]

Dzial-spadku-a-odpowiedzialnosc-za-dlugi-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
4min0
  ZASADA: Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.   Skutkiem działu spadku jest ustanie solidarnej odpowiedzialności pomiędzy spadkobiercami. Od chwili działu spadku każdy spadkobierca odpowiada za długi proporcjonalnie do wysokości swojego udziału w spadku. Zamiast jednego długu, za który wszyscy spadkobiercy do chwili działu spadku byli […]

hammer-719066_1280-1.jpg
4min0
  Zasady: Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli do spadku należy przedsiębiorstwo, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami […]