Wygasniecie-zarzadu-sukcesyjnego-1024x683-1.jpg
2min0
Kiedy wygasa zarząd sukcesyjny? Zarząd sukcesyjny jest funkcją tymczasową, ma na celu sprawne i płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Nie może zatem trwać wiecznie. Ustawa o Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem Osoby Fizycznej i Innych Ułatwieniach Związanych z Sukcesją Przedsiębiorstw wskazuje katalog zamknięty przesłanek wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Zgonie z art. 59 ww. ustawy zarząd sukcesyjny wygasa […]

Udzial-w-zyskach-i-uczestniczenie-w-stratach-przedsiebiorstwa-a-zarzadc-sukcesyjny-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
2min0
Udział w zyskach i uczestniczenie w stratach przedsiębiorstwa w spadku odpowiada wielkości udziału przypadającemu spadkobiercy w przedsiębiorstwie w spadku. Jeżeli przedsiębiorstwo w spadku przypada nam w 1/3, to w takim stopniu przysługuje nam zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo, ale i w takim stopniu uczestniczymy w stracie poniesionej przez przedsiębiorstwo.   OD KIEDY MOŻEMY WYPŁACIĆ ZYSK LUB […]

hammer-719066_1280-1.jpg
2min0
Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z pracy zarządcy sukcesyjnego możemy go odwołać. ODWOŁANIE ZA ŻYCIA PRZEDSIĘBIORCY Przedsiębiorca może odwołać zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie. W tym celu musi złożyć przedsiębiorcy oświadczenie o odwołaniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz niezwłocznie złożyć wniosek do CEIDG o odwołaniu zarządcy sukcesyjnego. Oświadczenie o odwołaniu zarządcy będzie skuteczne, jeżeli […]

startup-849804_1280-1.jpg
3min0
Zarządca sukcesyjny ma za zadanie prowadzić bieżące sprawy przedsiębiorstwa w spadku. Co do zasady winien je sprawować do czasu zakończenia wszelkich formalności związanych ze spadkobraniem po śmierci przedsiębiorcy, jednak nie dłużej niż z upływem 2 lat od śmierci przedsiębiorcy. W wyjątkowych przypadkach, Sąd – z ważnych przyczyn – może przedłużyć ten okres do lat 5 […]

work-5382501_1280-1.jpg
2min0
Od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeśli go nie ustanowiono – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, aby przedsiębiorstwo mogło dalej funkcjonować, ustawodawca wskazał konkretne osoby, które mogą wykonywać w tym czasie tzw. czynności zachowawcze. Są to: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobierca ustawowy […]

office-1209640_1280-1.jpg
3min0
Zarząd sukcesyjny obejmuje prowadzenie przedsiębiorstwa spadkodawcy. Działa ono pod dotychczasową firmą (nazwą) z obligatoryjnym dopiskiem: „w spadku”, np.   Anna Kowalska „Kwiaciarnia Bukiet” w spadku. Ustawa o Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem Osoby Fizycznej i Innych Ułatwieniach Związanych z Sukcesją Przedsiębiorstw wskazuje, iż przedsiębiorstwo w spadku: – obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej […]

workplace-1245776_1280-1.jpg
1min0
Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jeszcze do niedawna oznaczała koniec tej firmy. Firmy, która przez lata działalności zdobyła swoją pozycję na rynku, była dochodowa i cały czas funkcjonowała. Firmy, która posiadała majątek, zatrudniała pracowników, którą obowiązywały umowy. Śmierć właściciela firmy powodowała szereg problemów prawnych. Zauważył to polski ustawodawca i w dniu 5 lipca 2018 […]