Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

AvatarGrzegorz Mania7 lipca 2020

Kiedy wygasa zarząd sukcesyjny?

Zarząd sukcesyjny jest funkcją tymczasową, ma na celu sprawne i płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy.

Nie może zatem trwać wiecznie.

Ustawa o Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem Osoby Fizycznej i Innych Ułatwieniach Związanych z Sukcesją Przedsiębiorstw wskazuje katalog zamknięty przesłanek wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Zgonie z art. 59 ww. ustawy zarząd sukcesyjny wygasa z:

  • „upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku ani zapisobierca windykacyjny nie przyjął zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;
  • dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;
  • dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez jedną osobę, o której mowa w art. 3 pkt 3;
  • upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;
  • dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
  • dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku;
  • upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.”

Jak wynika z powyższego katalogu przesłanek uzasadniających wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego, maksymalny okres trwania zarządu sukcesyjnego to 2 lata od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Warto podkreślić, że sąd – z ważnych przyczyn – może przedłużyć okres zarządu sukcesyjnego.

Takie przedłużenie byłoby pożądane, np. gdy jedynymi spadkobiercami byłyby osoby małoletnie.

Wówczas, sąd mógłby przedłużyć okres zarządu sukcesyjnego do czasu uzyskania przez nich pełnoletności.

Przy czym, zarząd sukcesyjny można przedłużyć maksymalnie do lat 5 od dnia śmierci przedsiębiorcy.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę