podzial-gospodarstwa-rolnego-1024x768-1.jpg
4min0
Podział gospodarstwa rolnego przedstawia się nieco inaczej niż podział innych składników majątkowych wchodzących w skład spadku. Jakie są różnice?   ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO Do działu gospodarstwa rolnego stosujemy te same sposoby wyjścia ze współwłasności co w pozostałych przypadkach, czyli: podział gospodarstwa rolnego, przyznanie gospodarstwa rolnego jednemu ze spadkobierców, sprzedaż gospodarstwa rolnego osobie trzeciej. Natomiast, […]

Kto-odziedziczy-gospodarstwo-rolne-1971-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
4min0
Jeżeli śmierć spadkodawcy gospodarstwa rolnego nastąpiła w okresie: od 14 lutego 2001 r. a dniem dzisiejszym i aktualnie chcemy uregulować kwestie spadkowe, wówczas zastosowanie znajdą ogólne reguły dziedziczenia. Od 14 lutego 2001 r., po otwarciu spadku (czyli śmierci spadkodawcy), spadkobierca nie musi spełniać dodatkowych wymagań, by móc dziedziczyć gospodarstwo rolne. Dzień 14 lutego 2001 r. […]

Kto-odziedziczy-gospodarstwo-rolne-1982-1990-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
3min0
Jeżeli śmierć spadkodawcy gospodarstwa rolnego nastąpiła w okresie: pomiędzy 1 października 1990 r. a 13 lutego 2001 r. i aktualnie chcemy uregulować kwestie spadkowe, wówczas zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym mu ustawą zmieniającą z dnia 28 lipca 1990 r. Poniżej przedstawiono porządek dziedziczenia zgodny z ww. ustawą, przy czym należy zauważyć, iż […]

Kto-odziedziczy-gospodarstwo-rolne-1982-1990-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
3min0
Jeżeli śmierć spadkodawcy gospodarstwa rolnego nastąpiła w okresie: pomiędzy 6 kwietnia 1982 r. a 30 września 1990 r. i aktualnie chcemy uregulować kwestie spadkowe, wówczas zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym mu ustawą zmieniającą z dnia 26 marca 1982 r. Sprawdź jak przedstawia się porządek dziedziczenia zgodny z ww. ustawą:   DZIEDZICZENIE USTAWOWE […]

animal-3096955_1280-1.jpg
5min0
Jeżeli śmierć spadkodawcy gospodarstwa rolnego nastąpiła w okresie: pomiędzy 4 listopada 1971 r. a 5 kwietnia 1982 r. i aktualnie chcemy uregulować kwestie spadkowe, wówczas zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym mu ustawą zmieniającą z dnia 26 października 1971 r., a o tym kto jest uprawniony do dziedziczenia dowiesz się z poniższego zestawienia: […]

Kto-odziedziczy-gospodarstwo-rolne-1982-1990-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
2min0
Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie – czym jest gospodarstwo rolne? Gospodarstwem rolnym są grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Co istotne, elementem gospodarstwa rolnego, bez którego gospodarstwo takie nie może istnieć, […]