E.jpg
7min0
Po śmierci ubezpieczonego możliwa jest wypłata środków z OFE oraz z subkonta ZUS. Z niniejszego artykułu dowiesz się jak odzyskać pieniądze z ZUS i OFE po śmierci ubezpieczonego – gdy śmierć następuje przed przejściem na emeryturę. Pewnie zastanawiasz się ile pieniędzy z OFE lub subkonta ZUS można odziedziczyć? Fundusze emerytalne nie podają oficjalnych informacji na […]

Wykaz-a-spis-inwentarza-1024x683-1.jpg
5min0
Osoby, których dotyczą sprawy spadkowe zapewne spotkały się z pojęciami spis inwentarza i wykaz inwentarza. Z racji tego, iż są to dwie różne instytucje i pojęć tych nie można używać zamiennie, konieczne jest ich omówienie. PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, ale tylko […]

aUmowa-o-zrzeczenie-sie-dziedziczenia-768x512-1.jpg
5min0
CO TO JEST UMOWA  O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA? Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest jedyną umową dotyczącą spadku po osobie żyjącej – dopuszczalną na gruncie przepisów Kodeksu Cywilnego – którą przyszły spadkodawca może zawrzeć ze spadkobiercą ustawowym za swojego życia. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nazywana jest także umową o spadek po osobie żyjącej albo […]

Sprzedaz-nieruchomosci-ze-spadku-a-podatek-1024x683-1.jpg
4min0
Odziedziczyłeś w spadku nieruchomość i chciałbyś ją sprzedać, ale nie wiesz, czy nie będziesz musiał zapłacić podatku dochodowego? Odpowiedź zależy od tego, czy mamy do czynienia z tzw. odpłatnym zbyciem nieruchomości. Na wstępie zdefiniować należy czym jest to odpłatne zbycie nieruchomości. Definicję tegoż terminu znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak, […]

czym-jest-spadek-1024x682-1.jpg
2min0
Spadek to wszelkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwili jego śmierci przechodzą na inne osoby (tzw. sukcesja uniwersalna). Spadek obejmuje zarówno aktywa jak i pasywa. Tworzy odrębna masę majątkową. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone […]

zdolnosc-dziedziczenia-1024x682-1.jpg
1min0
Kto może być spadkobiercą a kto nie może nim być? Nie może być spadkobiercą: osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. Nie dojdzie więc do dziedziczenia osoba fizyczna zmarła wcześniej niż spadkodawca. Uważa się, że nie może być także spadkobiercą osoba fizyczna, która zmarła […]

key-2530038_1280-2.jpg
1min0
Małżonek i inne osoby bliskie (mogą to nawet być osoby niepowiązane w sposób formalnoprawny ze spadkodawcą np. konkubent czy wychowanek) spadkodawcy, które mieszkały (niekoniecznie stale, lecz także przez dłuższy czas) z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego (meble, wyposażenie mieszkania, […]

workbook-1205044_1280-1.jpg
2min0
Co oznacza tytuł powołania do spadku? Tytuł powołania do spadku oznacza podstawę, na jakiej dochodzimy do dziedziczenia.   Powołanie do spadku wynika z ustawy lub z testamentu – przyjmuje się, że są to jedyne źródła powołania do spadku w polskim prawie, a co za tym idzie nic innego (jak np. umowa dziedziczenia) nie może stanowić […]

laptop-3196481_1280-1.jpg
3min0
Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy (dla ustalenia przez sąd cywilny zaistnienia przesłanki niegodności dziedziczenia w postaci dopuszczenia się przez spadkobiercę umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy nie jest konieczne zaistnienie prawomocnego skazania tego spadkobiercy w postępowaniu karnym. W braku takiego wyroku skazującego, sąd w […]