Zdolność dziedziczenia

AvatarGrzegorz Mania14 marca 2020

Kto może być spadkobiercą a kto nie może nim być?

Nie może być spadkobiercą:

  • osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.

Nie dojdzie więc do dziedziczenia osoba fizyczna zmarła wcześniej niż spadkodawca. Uważa się, że nie może być także spadkobiercą osoba fizyczna, która zmarła jednocześnie ze spadkodawcą.

Dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Urodzenie się żywego dziecka sprawia, że w stosunku do spadkobrania przez nie wywiera to skutek wsteczny od chwili otwarcia spadku, a więc przyjąć wówczas należy, że nasciturus nabył spadek już w momencie jego otwarcia.

Nie może zostać spadkobiercą osoba prawna, która w momencie otwarcia spadku nie istnieje. Jeśli zatem na moment śmierci określonej osoby fizycznej dana osoba prawna jeszcze nie istnieje lub już nie istnieje, to nie może ona być spadkobiercą po tej osobie fizycznej.

Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

Zasadą jest, że w chwili otwarcia spadku spadkobiercą może być:

  • żyjąca osoba fizyczna i istniejąca osoba prawna.

Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę