TEMATY NA CZASIE

FRANKOWICZE KONTRA BANKI


20 stycznia 2024 AvatarGrzegorz Mania

TSUE Rewolucyjny Wyrok: Łatwiejsza Walka Frankowiczów w Sądzie

TSUE Wyrok Frankowicze 2024  W czwartek 18 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok, który może stanowić przełom w sprawie kredytów frankowych na etapie postepowania egzekucyjnego. Wyrok ten można określić jako prawdziwą rewolucję, otwierającą nowe możliwości dla frankowiczów. Stan Faktyczny Sprawy „W dniu 9 stycznia 2006 r. TL, konsument, zawarł z Getin Noble Bank […]
6min 0

29 grudnia 2023 AvatarGrzegorz Mania

Wygrywamy z PKO BP! Wyrok prawomocny

Kolejne zwycięstwo z Bankiem. Wygrywamy z PKO BP. Wyrok jest prawomocny. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 580/22 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt XVIII C 816/21: zmienił zaskarżony wyrok […]
2min 0CZYTAJ WIĘCEJ

PORADY W SPRAWACH FRANKOWICZÓW


Co to jest WIBOR?

Co to jest WIBOR? W ostatnich miesiącach zauważamy wzrost zainteresowania sprawami o unieważnienie umowy kredytu złotówkowego. Głównym powodem unieważnienia umowy mają być wady wskaźnika referencyjnego WIBOR, stanowiącego składową oprocentowania kredytu. Z niniejszego artykułu dowiesz się: co to są wskaźniki referencyjne, co to jest WIBOR, co to jest Rozporządzenie BMR, WIBOR jak wpływa na raty kredytu. […]

5 kolejnych zabezpieczeń w toku procesów – klienci nie płacą rat

W ostatnich tygodniach uzyskaliśmy dla naszych Klientów 5 kolejnych postanowień o zabezpieczeniu roszczeń w toku procesów o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Aktualnie Sądy zdecydowanie częściej udzielają zabezpieczenia roszczeń frankowiczów. Istotą udzielonych przez sądy zabezpieczeń jest wstrzymanie obowiązku płatności dalszych rat kredytu aż do prawomocnego zakończenia danego postępowania. Mowa o następujących orzeczeniach: Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu […]

Wadliwe określenie RRSO to Sankcja Kredytu Darmowego

Wadliwe określenie RRSO to sankcja kredytu darmowego. Błędy w określeniu RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są jednymi z najczęstszych zarzutów podnoszonych przez konsumentów w sprawach kredytów objętych sankcją kredytu darmowego (SKD). Banki – wbrew przepisom ustawy o kredycie konsumenckim – często wliczały do RRSO nie tylko samą kwotę kredytu, ale także pozostałe koszty, np. […]

SN: Po rozwodzie eksmałżonek może sam wystąpić o unieważnienie kredytu frankowego

Kredyt frankowy a rozwód – ta okoliczność była nie lada problemem dla eksmałżonków, bowiem do tej pory samodzielne wystąpienie do sądu o unieważnienie umowy kredytu frankowego było obarczone wysokim ryzykiem. Mamy jednak dobrą wiadomość dla tych kredytobiorców frankowych, którzy rozwiedli się i nie mają na tyle dobrych relacji z eksmałżonkiem, by wspólnie wystąpić do sądu […]MOŻESZ ZACZAĆ DZIAŁAĆ

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?


Na czym polega problem frankowiczów?

Problem frankowiczów wynika z nieuczciwych i bezprawnych klauzul umownych, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i naruszają ich interesy. W umowach frankowych funkcjonują niezrozumiałe, niedookreślone, a w konsekwencji  niedozwolone warunki umowne dotyczące wypłaty i spłaty kredytu we frankach szwajcarskich. Problem pogłębia sposób przeliczania franków na złote po kursie jednostronnie ustalanym przez bank w bankowych tabelach kursów. Ostatecznie, na wysokość zadłużenia kredytobiorcy bezpośredni wpływ ma kurs walutowy i sposób przeliczania waluty, który ustala samodzielnie bank, a nie NBP. Kurs walutowy ulega częstym wahaniom, powodując codziennie zmiany w wysokości zobowiązania. (Czytaj więcej)


Kredyt we frankach – jakie są możliwości?

Osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich, powszechnie określani jako frankowicze, mają ograniczone możliwości pomocy. Państwo i kredytodawcy raczej jej nie oferują, pozostawiając kredytobiorców zdanych wyłącznie na siebie w poszukiwaniu rozwiązań. Szukanie porady u specjalisty od kredytów we frankach szwajcarskich jest kluczowym pierwszym krokiem w określeniu toku dalszego postępowania. Wiele umów kredytowych zawiera niedozwolone postanowienia, które mogą być podstawą do podjęcia działań prawnych przeciwko bankowi. Chociaż proces prawny może być długi i wymagający, pocieszające jest to, że aktualnie większość spraw wygrywają osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich. Frankowicze mogą więc walczyć o sprawiedliwość w sądzie z dużą szansą na sukces. (Czytaj więcej)

Jaką kancelarię wybrać?

Kancelaria Mania Adwokaci z Poznania należy do wiodących w Polsce w sprawach z dziedzin takich jak kredyty frankowe, pomoc frankowiczom, sprawy spadkowe. Działa na obszarze całej Polski. Co ważne, Kancelaria Mania Adwokaci nie jest kancelarią odszkodowawczą. Podlega pod samorząd adwokacki.

KONTAKT:

Adres: 60-850 Poznań, ul. Poznańska 27A/5
Tel. +48 515 250 822, +48 602 674 515
Email: g.mania@mk-adwokaci.pl
Czynne: pn – pt 8:00 – 17:00


Od czego zacząć?

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Do czasu wydania wyroku w najgłośniejszej polskiej sprawie frankowej, a mianowicie w sprawie Państwa Dziubak, frankowicze nie wiedzieli na co mogą liczyć w polskich sądach. Ta sprawa jednak – dzięki orzeczeniu TSUE – spowodowała rozpoczęcie lawiny korzystnych orzeczeń na rzecz frankowiczów.


Chcę wysłać umowę

DZIEDZINY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM SPADKOWYM

PRAWO SPADKOWE – NAJNOWSZE FELIETONY


2 marca 2021 AvatarGrzegorz Mania

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn (mniej popularna) nie jest tym samym co ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (bardziej popularna).   Na tym polu często dochodzi do pomyłek. Są to dwie różne ulgi, mają odmienne zastosowanie oraz warunki do spełnienia. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn cechuje się […]
9min 0

3 lutego 2021 AvatarGrzegorz Mania

Zapis windykacyjny a podatek od spadków i darowizn

CZYM JEST ZAPIS WINDYKACYJNY O tym, czym jest zapis windykacyjny dowiedziałeś się już z poprzednich wpisów, kliknij tutaj żeby sobie przypomnieć.        W skrócie – zapis windykacyjny polega na tym, iż spadkobierca otrzymuje określoną rzecz w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Spadkodawca może dokonać zapisu windykacyjnego jedynie w testamencie notarialnym. ZAPIS WINDYKACYJNY A […]
3min 0

26 października 2020 AvatarGrzegorz Mania

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

W dniu 27 października 2020 roku, wchodzą w życie zmiany rozszerzające krąg osób uprawnionych do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Chodzi o: wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Kto może być spadkodawcą lub darczyńcą na rzecz wychowanka w takiej sytuacji? Osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała […]
1min 0

17 lipca 2020 Krzysztof ManiaKrzysztof Mania

Umowa dożywocia a zachowek

Czy jest sposób, aby przenieść własność nieruchomości i jednocześnie w dalszym ciągu zamieszkiwać w tej nieruchomości, a na dodatek mieć zapewnioną dożywotnią opiekę oraz wyłączyć konieczność zapłaty ewentualnego zachowku na rzecz spadkobierców ustawowych przez osobę, na którą przeniesiono własność nieruchomości? Odpowiedź brzmi TAK, tym sposobem jest zawarcie umowy dożywocia.    ZASADA: Jeżeli w zamian za […]
2min 0

7 lipca 2020 AvatarGrzegorz Mania

Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Kiedy wygasa zarząd sukcesyjny? Zarząd sukcesyjny jest funkcją tymczasową, ma na celu sprawne i płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Nie może zatem trwać wiecznie. Ustawa o Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem Osoby Fizycznej i Innych Ułatwieniach Związanych z Sukcesją Przedsiębiorstw wskazuje katalog zamknięty przesłanek wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Zgonie z art. 59 ww. ustawy zarząd sukcesyjny wygasa […]
2min 0

26 czerwca 2020 Krzysztof ManiaKrzysztof Mania

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Odrzuciłeś spadek, ale nie wiesz, czy czynność ta może zostać zakwestionowana przez osoby trzecie? Poniżej znajdziesz odpowiedź na to bardzo istotne pytanie.              ZASADA: Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według […]
4min 0