TEMATY NA CZASIE

FRANKOWICZE KONTRA BANKI


29 listopada 2023 AvatarGrzegorz Mania

Wygrywamy z Santander Consumer Bank

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Tym razem wygrywamy z Santander Consumer Bankiem. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 27 listopada 2023 roku ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawarta z Santander Consumer Bankiem S.A. jest nieważna oraz zasądził od banku na rzecz naszej klientki kwotę 459.578,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami […]
2min 0

18 listopada 2023 AvatarGrzegorz Mania

Co to jest WIBOR?

Co to jest WIBOR? W ostatnich miesiącach zauważamy wzrost zainteresowania sprawami o unieważnienie umowy kredytu złotówkowego. Głównym powodem unieważnienia umowy mają być wady wskaźnika referencyjnego WIBOR, stanowiącego składową oprocentowania kredytu. Z niniejszego artykułu dowiesz się: co to są wskaźniki referencyjne, co to jest WIBOR, co to jest Rozporządzenie BMR, WIBOR jak wpływa na raty kredytu. […]
4min 0CZYTAJ WIĘCEJ

PORADY W SPRAWACH FRANKOWICZÓW


Wyrok TSUE z 21 września 2023 – status konsumenta

W ważnym dla frankowiczów wyroku z dnia 21 września 2023 r., w sprawie C‑139/22, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przesądził o możliwości uznania za konsumenta osoby, która w dacie zawierania umowy kredytu frankowego: posiadała wykształcenie wyższe i to z zakresu zarządzania i finansów, a nadto była od ponad 3 lat zatrudniona w banku udzielającym kredytu […]

Umowa pracownika banku unieważniona!

Umowa pracownika banku tez może zostać unieważniona. Przekonał się o tym nasz klient – wieloletni pracownik banku na stanowisku doradcy klienta – w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Sprawa dotyczy umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny, zawartej w roku 2005 z PKO BP. UMOWA KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY KĄT HIPOTECZNY Wyrokiem z dnia 28 […]

Deutsche Bank klauzule abuzywne [2023]

Klauzule abuzywne Deutsche Bank to w 2023 roku nadal popularny temat. Zapewne już słyszałeś o klauzulach abuzywnych w umowach kredytów frankowych. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? czy […]

Klauzule abuzywne Santander Consumer Bank [2023]

Klauzule abuzywne Santander Consumer Bank to w 2023 roku nadal popularny temat. Zapewne już słyszałeś o klauzulach abuzywnych w umowach kredytów frankowych. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? […]MOŻESZ ZACZAĆ DZIAŁAĆ

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?


Na czym polega problem frankowiczów?

Problem frankowiczów wynika z nieuczciwych i bezprawnych klauzul umownych, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i naruszają ich interesy. W umowach frankowych funkcjonują niezrozumiałe, niedookreślone, a w konsekwencji  niedozwolone warunki umowne dotyczące wypłaty i spłaty kredytu we frankach szwajcarskich. Problem pogłębia sposób przeliczania franków na złote po kursie jednostronnie ustalanym przez bank w bankowych tabelach kursów. Ostatecznie, na wysokość zadłużenia kredytobiorcy bezpośredni wpływ ma kurs walutowy i sposób przeliczania waluty, który ustala samodzielnie bank, a nie NBP. Kurs walutowy ulega częstym wahaniom, powodując codziennie zmiany w wysokości zobowiązania. (Czytaj więcej)


Kredyt we frankach – jakie są możliwości?

Osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich, powszechnie określani jako frankowicze, mają ograniczone możliwości pomocy. Państwo i kredytodawcy raczej jej nie oferują, pozostawiając kredytobiorców zdanych wyłącznie na siebie w poszukiwaniu rozwiązań. Szukanie porady u specjalisty od kredytów we frankach szwajcarskich jest kluczowym pierwszym krokiem w określeniu toku dalszego postępowania. Wiele umów kredytowych zawiera niedozwolone postanowienia, które mogą być podstawą do podjęcia działań prawnych przeciwko bankowi. Chociaż proces prawny może być długi i wymagający, pocieszające jest to, że aktualnie większość spraw wygrywają osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich. Frankowicze mogą więc walczyć o sprawiedliwość w sądzie z dużą szansą na sukces. (Czytaj więcej)

Jaką kancelarię wybrać?

Kancelaria Mania Adwokaci z Poznania należy do wiodących w Polsce w sprawach z dziedzin takich jak kredyty frankowe, pomoc frankowiczom, sprawy spadkowe. Działa na obszarze całej Polski. Co ważne, Kancelaria Mania Adwokaci nie jest kancelarią odszkodowawczą. Podlega pod samorząd adwokacki.

KONTAKT:

Adres: 60-850 Poznań, ul. Poznańska 27A/5
Tel. +48 515 250 822, +48 602 674 515
Email: g.mania@mk-adwokaci.pl
Czynne: pn – pt 8:00 – 17:00


Od czego zacząć?

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Do czasu wydania wyroku w najgłośniejszej polskiej sprawie frankowej, a mianowicie w sprawie Państwa Dziubak, frankowicze nie wiedzieli na co mogą liczyć w polskich sądach. Ta sprawa jednak – dzięki orzeczeniu TSUE – spowodowała rozpoczęcie lawiny korzystnych orzeczeń na rzecz frankowiczów.


Chcę wysłać umowę

DZIEDZINY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM SPADKOWYM

PRAWO SPADKOWE – NAJNOWSZE FELIETONY


2 marca 2021 AvatarGrzegorz Mania

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn (mniej popularna) nie jest tym samym co ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (bardziej popularna).   Na tym polu często dochodzi do pomyłek. Są to dwie różne ulgi, mają odmienne zastosowanie oraz warunki do spełnienia. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn cechuje się […]
9min 0

3 lutego 2021 AvatarGrzegorz Mania

Zapis windykacyjny a podatek od spadków i darowizn

CZYM JEST ZAPIS WINDYKACYJNY O tym, czym jest zapis windykacyjny dowiedziałeś się już z poprzednich wpisów, kliknij tutaj żeby sobie przypomnieć.        W skrócie – zapis windykacyjny polega na tym, iż spadkobierca otrzymuje określoną rzecz w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Spadkodawca może dokonać zapisu windykacyjnego jedynie w testamencie notarialnym. ZAPIS WINDYKACYJNY A […]
3min 0

26 października 2020 AvatarGrzegorz Mania

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

W dniu 27 października 2020 roku, wchodzą w życie zmiany rozszerzające krąg osób uprawnionych do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Chodzi o: wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Kto może być spadkodawcą lub darczyńcą na rzecz wychowanka w takiej sytuacji? Osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała […]
1min 0

17 lipca 2020 Krzysztof ManiaKrzysztof Mania

Umowa dożywocia a zachowek

Czy jest sposób, aby przenieść własność nieruchomości i jednocześnie w dalszym ciągu zamieszkiwać w tej nieruchomości, a na dodatek mieć zapewnioną dożywotnią opiekę oraz wyłączyć konieczność zapłaty ewentualnego zachowku na rzecz spadkobierców ustawowych przez osobę, na którą przeniesiono własność nieruchomości? Odpowiedź brzmi TAK, tym sposobem jest zawarcie umowy dożywocia.    ZASADA: Jeżeli w zamian za […]
2min 0

7 lipca 2020 AvatarGrzegorz Mania

Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Kiedy wygasa zarząd sukcesyjny? Zarząd sukcesyjny jest funkcją tymczasową, ma na celu sprawne i płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Nie może zatem trwać wiecznie. Ustawa o Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem Osoby Fizycznej i Innych Ułatwieniach Związanych z Sukcesją Przedsiębiorstw wskazuje katalog zamknięty przesłanek wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Zgonie z art. 59 ww. ustawy zarząd sukcesyjny wygasa […]
2min 0

26 czerwca 2020 Krzysztof ManiaKrzysztof Mania

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Odrzuciłeś spadek, ale nie wiesz, czy czynność ta może zostać zakwestionowana przez osoby trzecie? Poniżej znajdziesz odpowiedź na to bardzo istotne pytanie.              ZASADA: Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według […]
4min 0