TEMATY NA CZASIE

FRANKOWICZE KONTRA BANKI


29 kwietnia 2024 AvatarGrzegorz Mania

Ponad milion złotych dla naszej Klientki! Wygrywamy z Deutsche Bank

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Wygrywamy z Deutsche Bank Polska S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt I C 2184/22, wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2024 roku: 1. ustala, że umowa kredytu nr KMI\0891713 zawarta w dniu 27 października 2008 r. pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym […]
1min 0

27 kwietnia 2024 AvatarGrzegorz Mania

Sąd Najwyższy i Frankowicze – korzystna uchwała!

Sąd Najwyższy i frankowicze. Dnia 25 kwietnia br. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Uchwała została podjęta na skutek przedstawienia w roku 2021 przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego wniosku do Sądu Najwyższego w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu […]
3min 0CZYTAJ WIĘCEJ

PORADY W SPRAWACH FRANKOWICZÓW


TSUE Rewolucyjny Wyrok: Łatwiejsza Walka Frankowiczów w Sądzie

TSUE Wyrok Frankowicze 2024  W czwartek 18 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok, który może stanowić przełom w sprawie kredytów frankowych na etapie postepowania egzekucyjnego. Wyrok ten można określić jako prawdziwą rewolucję, otwierającą nowe możliwości dla frankowiczów. Stan Faktyczny Sprawy „W dniu 9 stycznia 2006 r. TL, konsument, zawarł z Getin Noble Bank […]

Wygrywamy z PKO BP! Wyrok prawomocny

Kolejne zwycięstwo z Bankiem. Wygrywamy z PKO BP. Wyrok jest prawomocny. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 580/22 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt XVIII C 816/21: zmienił zaskarżony wyrok […]

Wygrywamy z Bankiem Millennium!

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Tym razem wygrywamy z Bankiem Millennium. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 roku, w sprawie o sygn. XII C 688/22: I. Ustalił, że nie istnieje stosunek prawny łączący strony, wynikający z umowy o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawartej przez naszych Klientów a Bankiem Millennium […]

Istotny wyrok TSUE: przedawnienie roszczeń, zarzut zatrzymania, odsetki ustawowe za opóźnienie

Istotny dla frankowiczów wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2023 r., w sprawie C‑28/22 – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przede wszystkim wskazał, że bieg przedawnienia roszczeń banku nie może rozpoczynać się dopiero od dnia, w którym staje się ona trwale bezskuteczna. Prawo unijne stoi również na przeszkodzie formułowaniu przez banki zarzutu zatrzymania w celu […]MOŻESZ ZACZAĆ DZIAŁAĆ

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?


Na czym polega problem frankowiczów?

Problem frankowiczów wynika z nieuczciwych i bezprawnych klauzul umownych, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i naruszają ich interesy. W umowach frankowych funkcjonują niezrozumiałe, niedookreślone, a w konsekwencji  niedozwolone warunki umowne dotyczące wypłaty i spłaty kredytu we frankach szwajcarskich. Problem pogłębia sposób przeliczania franków na złote po kursie jednostronnie ustalanym przez bank w bankowych tabelach kursów. Ostatecznie, na wysokość zadłużenia kredytobiorcy bezpośredni wpływ ma kurs walutowy i sposób przeliczania waluty, który ustala samodzielnie bank, a nie NBP. Kurs walutowy ulega częstym wahaniom, powodując codziennie zmiany w wysokości zobowiązania. (Czytaj więcej)


Kredyt we frankach – jakie są możliwości?

Osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich, powszechnie określani jako frankowicze, mają ograniczone możliwości pomocy. Państwo i kredytodawcy raczej jej nie oferują, pozostawiając kredytobiorców zdanych wyłącznie na siebie w poszukiwaniu rozwiązań. Szukanie porady u specjalisty od kredytów we frankach szwajcarskich jest kluczowym pierwszym krokiem w określeniu toku dalszego postępowania. Wiele umów kredytowych zawiera niedozwolone postanowienia, które mogą być podstawą do podjęcia działań prawnych przeciwko bankowi. Chociaż proces prawny może być długi i wymagający, pocieszające jest to, że aktualnie większość spraw wygrywają osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich. Frankowicze mogą więc walczyć o sprawiedliwość w sądzie z dużą szansą na sukces. (Czytaj więcej)

Jaką kancelarię wybrać?

Kancelaria Mania Adwokaci z Poznania należy do wiodących w Polsce w sprawach z dziedzin takich jak kredyty frankowe, pomoc frankowiczom, sprawy spadkowe. Działa na obszarze całej Polski. Co ważne, Kancelaria Mania Adwokaci nie jest kancelarią odszkodowawczą. Podlega pod samorząd adwokacki.

KONTAKT:

Adres: 60-850 Poznań, ul. Poznańska 27A/5
Tel. +48 515 250 822, +48 602 674 515
Email: g.mania@mk-adwokaci.pl
Czynne: pn – pt 8:00 – 17:00


Od czego zacząć?

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Do czasu wydania wyroku w najgłośniejszej polskiej sprawie frankowej, a mianowicie w sprawie Państwa Dziubak, frankowicze nie wiedzieli na co mogą liczyć w polskich sądach. Ta sprawa jednak – dzięki orzeczeniu TSUE – spowodowała rozpoczęcie lawiny korzystnych orzeczeń na rzecz frankowiczów.


Chcę wysłać umowę

DZIEDZINY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM SPADKOWYM

PRAWO SPADKOWE – NAJNOWSZE FELIETONY


2 marca 2021 AvatarGrzegorz Mania

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn (mniej popularna) nie jest tym samym co ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (bardziej popularna).   Na tym polu często dochodzi do pomyłek. Są to dwie różne ulgi, mają odmienne zastosowanie oraz warunki do spełnienia. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn cechuje się […]
9min 0

3 lutego 2021 AvatarGrzegorz Mania

Zapis windykacyjny a podatek od spadków i darowizn

CZYM JEST ZAPIS WINDYKACYJNY O tym, czym jest zapis windykacyjny dowiedziałeś się już z poprzednich wpisów, kliknij tutaj żeby sobie przypomnieć.        W skrócie – zapis windykacyjny polega na tym, iż spadkobierca otrzymuje określoną rzecz w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Spadkodawca może dokonać zapisu windykacyjnego jedynie w testamencie notarialnym. ZAPIS WINDYKACYJNY A […]
3min 0

26 października 2020 AvatarGrzegorz Mania

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

W dniu 27 października 2020 roku, wchodzą w życie zmiany rozszerzające krąg osób uprawnionych do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Chodzi o: wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Kto może być spadkodawcą lub darczyńcą na rzecz wychowanka w takiej sytuacji? Osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała […]
1min 0

17 lipca 2020 Krzysztof ManiaKrzysztof Mania

Umowa dożywocia a zachowek

Czy jest sposób, aby przenieść własność nieruchomości i jednocześnie w dalszym ciągu zamieszkiwać w tej nieruchomości, a na dodatek mieć zapewnioną dożywotnią opiekę oraz wyłączyć konieczność zapłaty ewentualnego zachowku na rzecz spadkobierców ustawowych przez osobę, na którą przeniesiono własność nieruchomości? Odpowiedź brzmi TAK, tym sposobem jest zawarcie umowy dożywocia.    ZASADA: Jeżeli w zamian za […]
2min 0

7 lipca 2020 AvatarGrzegorz Mania

Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Kiedy wygasa zarząd sukcesyjny? Zarząd sukcesyjny jest funkcją tymczasową, ma na celu sprawne i płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Nie może zatem trwać wiecznie. Ustawa o Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem Osoby Fizycznej i Innych Ułatwieniach Związanych z Sukcesją Przedsiębiorstw wskazuje katalog zamknięty przesłanek wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Zgonie z art. 59 ww. ustawy zarząd sukcesyjny wygasa […]
2min 0

26 czerwca 2020 Krzysztof ManiaKrzysztof Mania

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Odrzuciłeś spadek, ale nie wiesz, czy czynność ta może zostać zakwestionowana przez osoby trzecie? Poniżej znajdziesz odpowiedź na to bardzo istotne pytanie.              ZASADA: Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według […]
4min 0