Zapis windykacyjny a podatek od spadków i darowizn

AvatarGrzegorz Mania3 lutego 2021

CZYM JEST ZAPIS WINDYKACYJNY

O tym, czym jest zapis windykacyjny dowiedziałeś się już z poprzednich wpisów, kliknij tutaj żeby sobie przypomnieć.       

W skrócie – zapis windykacyjny polega na tym, iż spadkobierca otrzymuje określoną rzecz w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Spadkodawca może dokonać zapisu windykacyjnego jedynie w testamencie notarialnym.

ZAPIS WINDYKACYJNY A PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Czy od takiego nabycia jesteśmy zmuszeni zapłacić podatek od spadków i darowizn? Czy taki sposób nabycia podlega podatkowi?

Jak pewnie się domyślasz, zapis windykacyjny podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Obowiązek zapłaty podatku powstaje z chwilą:

  • uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

Możliwe jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn.

Warunkiem zwolnienia z podatku od spadków jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych we właściwym urzędzie skarbowym w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Czas ten liczy się od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Zgłoszenia trzeba dokonać na formularzu SD-Z2, który znajdziesz tutaj.

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO ZWOLNIENIA OD PODATKU

Zwolnione z obowiązku zapłaty podatku są osoby najbliższe spadkodawcy, czyli:

  • małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha spadkodawcy.

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nie dotyczy teściów, synowych i zięciów.

CO NIE PODLEGA PODATKOWI OD SPADKÓW I DAROWIZN

Z opodatkowania wyłączone jest nabycie w drodze zapisu windykacyjnego praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Od podatku zwalnia się także nabycie w drodze zapisu windykacyjnego:

  • przedmiotów wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym – przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej;
  • dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczości spadkodawcy oraz materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną;
  • zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy niż dwa lata;
  • nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami – przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej.

Jak widać temat zapisu windykacyjnego a podatku jest ciekawy. W kolejnych wpisach opiszemy kwestię nabycia przedsiębiorstwa w drodze zapisu windykacyjnego i wpływu takiego nabycia na kwestię podatku od spadku i darowizn oraz kwestię ulgi mieszkaniowej.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę