Istota i forma ustanowienia zapisu windykacyjnego

AvatarGrzegorz Mania30 marca 2020

 

ZASADA: W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

 

Zapis windykacyjny może być uczyniony jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego.

Zapis windykacyjny poczyniony w testamencie wywołuje z chwilą otwarcia spadku skutek rozporządzający.

W przypadku gdy przedmiotem zapisu windykacyjnego jest rzecz oznaczona co do tożsamości, w momencie otwarcia spadku na zapisobiercę windykacyjnego przechodzi prawo własności tej rzeczy.

Innymi słowy – przedmiot, który zapisał nam spadkodawca w drodze zapisu windykacyjnego staje się naszą własnością w chwili śmierci spadkodawcy.

Natomiast, w razie kiedy zapisem windykacyjnym objęto zbywalne prawo majątkowe albo przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, to w momencie otwarcia spadku dochodzi do przejścia na zapisobiercę odpowiednio takiego prawa lub masy majątkowej. Z kolei, gdy treść zapisu windykacyjnego obejmuje ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności, w momencie otwarcia spadku dochodzi do powstania tych praw.

Rozrządzenie dotyczące dokonania określonego przysporzenia na rzecz wskazanej przez testatora osoby dokonane w testamencie sporządzonym w innej formie niż akt notarialny może być zatem kwalifikowane jako zapis zwykły.

Przedmiot lub prawo objęte ważnym i skutecznym zapisem windykacyjnym nie wchodzi w skład spadku.

Spadkodawca może odwołać zapis windykacyjny wcześniej sporządzony w ramach testamentu w formie aktu notarialnego testamentem sporządzonym w którejkolwiek z prawnie dopuszczalnych form lub poprzez czynności faktyczne.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę