Pytanie nr 1

Frankowicz – kto to?

W ostatnich latach w mediach rozpowszechnił się termin „frankowicze”, odnoszący się do osób, które zaciągnęły kredyty we frankach. Ponad dekadę temu wielu obywateli Polski zdecydowało się na kredyty walutowe, a konsekwencje tej decyzji dotykają ich do dziś. Powód, dla którego zaciągnięcie kredytu hipotecznego we frankach było korzystniejsze niż w złotówkach, wciąż jest tematem dyskusji. Kwestia franków była szczególnie widoczna w ciągu ostatnich 5 lat, w 2015 roku nastąpił znaczny wzrost rat w związku z rosnącym kursem franka szwajcarskiego. Gdy kredyty te były zaciągane po raz pierwszy, frank wart był ok. 2 zł, ale gdy kurs przekroczył 5 zł, frankowicze borykali się z licznymi problemami.

Kredyty frankowe zyskały popularność ze względu na korzystne oprocentowanie w porównaniu z mieszkaniowymi kredytami złotowymi, niższe raty kredytów oraz dostępność dla osób z niską zdolnością kredytową, które nie mogły sobie pozwolić na kredyt w złotych. Kredyty hipoteczne we frankach były dostępne w Polsce już w 2001 r., a kredytodawcy wręcz zachęcali klientów do zaciągania długu w obcej walucie ze względu na lepsze warunki. Strategia ta okazała się dla banków skuteczna, o czym świadczy znaczny wzrost kredytów w CHF – tylko w 2004 roku udzielono ich ponad 6 mld zł, a cztery lata później 56 mld zł.Pytanie nr 2

Kredyt indeksowany i denominowany do franka szwajcarskiego

Kredyty frankowe to zobowiązania finansowe, które są powiązane z walutą franka szwajcarskiego. Wyróżniamy trzy rodzaje kredytów frankowych: kredyty walutowe, kredyty indeksowane do waluty obcej oraz kredyty denominowane w walucie obcej. Nas najbardziej interesują kredyty indeksowane oraz kredyty denominowane do franka szwajcarskiego.

Kredyt indeksowany do waluty obcej oznacza, że wypłata i wartość kredytu wyrażone są w złotych, ale dzień przed wypłatą kredytu zobowiązanie jest przeliczane na walutę, do której kredyt jest indeksowany po aktualnym kursie. Na podstawie tej kwoty obliczane są raty kapitałowo-odsetkowe. Kredytobiorca jest jednak odpowiedzialny za spłatę kredytu we frankach i ponosi ryzyko wzrostu kursu waluty obcej. Oznacza to, że jeśli kurs waluty wzrośnie, kredytobiorca musi spłacić więcej niż pożyczył. O ile ten rodzaj kredytu gwarantuje wnioskowaną kwotę, o tyle dokładna wysokość zadłużenia do spłaty nie jest znana.

W przypadku kredytów denominowanych we franku szwajcarskim sytuacja wygląda inaczej. Nawet jeśli w umowie kredytowej podana jest kwota w walucie obcej, to wypłata następuje w walucie lokalnej po przeliczeniu według kursu z dnia wypłaty. Oznacza to, że kredytobiorca nie jest świadomy, jaką dokładnie kwotę kredytu otrzyma. Jeśli wartość waluty lokalnej spadnie po zawarciu umowy, kredytobiorca otrzyma mniej niż się spodziewał. I odwrotnie, jeśli wartość lokalnej waluty wzrośnie, kredytobiorca otrzyma więcej niż się spodziewał. Ten rodzaj kredytu, znany jako kredyt denominowany, był często wykorzystywany przez frankowiczów.


Pytanie nr 3

Na czym polega problem frankowiczów?

Problem frankowiczów wynika z nieuczciwych i bezprawnych klauzul umownych, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i naruszają ich interesy. W umowach frankowych funkcjonują niezrozumiałe, niedookreślone, a w konsekwencji  niedozwolone warunki umowne dotyczące wypłaty i spłaty kredytu we frankach szwajcarskich. Problem pogłębia sposób przeliczania franków na złote po kursie jednostronnie ustalanym przez bank w bankowych tabelach kursów. Ostatecznie, na wysokość zadłużenia kredytobiorcy bezpośredni wpływ ma kurs walutowy i sposób przeliczania waluty, który ustala samodzielnie bank, a nie NBP. Kurs walutowy ulega częstym wahaniom, powodując codziennie zmiany w wysokości zobowiązania.

Jak widzisz, obliczanie wysokości rat kapitałowo – odsetkowych przez banki, w tym naliczanie przez nich odsetek od kwoty kredytu frankowego jest kwestią kontrowersyjną. Problem potęguje fakt, że banki niezbyt obszernie informowały kredytobiorców o sposobie przeliczania kredytu frankowego oraz o ryzyku walutowym. Jednocześnie całe ryzyko walutowe przerzucane było na kredytobiorców, a banki nie zapewniały kredytobiorcom żadnych zabezpieczeń przed tym ryzykiem wzrostu kursu franka. W umowach frankowych nie ma żadnego limitu co do możliwego wzrostu zadłużenia kredytobiorcy.

Do czasu wydania wyroku w najgłośniejszej polskiej sprawie frankowej, a mianowicie w sprawie Państwa Dziubak, frankowicze nie wiedzieli na co mogą liczyć w polskich sądach. Ta sprawa jednak – dzięki orzeczeniu TSUE – spowodowała rozpoczęcie lawiny korzystnych orzeczeń na rzecz frankowiczów. Trybunał stwierdził bowiem, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tego typu umów.


Pytanie nr 4

Kredyt we frankach – jakie są możliwości?

Osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich, powszechnie określani jako frankowicze, mają ograniczone możliwości pomocy. Państwo i kredytodawcy raczej jej nie oferują, pozostawiając kredytobiorców zdanych wyłącznie na siebie w poszukiwaniu rozwiązań. Szukanie porady u specjalisty od kredytów we frankach szwajcarskich jest kluczowym pierwszym krokiem w określeniu toku dalszego postępowania. Wiele umów kredytowych zawiera niedozwolone postanowienia, które mogą być podstawą do podjęcia działań prawnych przeciwko bankowi. Chociaż proces prawny może być długi i wymagający, pocieszające jest to, że aktualnie większość spraw wygrywają osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich. Frankowicze mogą więc walczyć o sprawiedliwość w sądzie z dużą szansą na sukces.


Pytanie nr 5

Kredyt we frankach – gdzie szukać pomocy?

Polecamy kontakt z Kancelarią Mania Adwokaci. Kancelaria Mania Adwokaci należy do wiodących w Polsce w sprawach z dziedzin takich jak kredyty frankowe, pomoc frankowiczom, sprawy spadkowe.

Celem Kancelarii Adwokackiej Mania Adwokaci jest zapewnienie skutecznej obsługi prawnej wszelkim klientom poszukującym pomocy w rozwiązywaniu umów kredytowych zawartych w walucie obcej – najczęściej we frankach szwajcarskich. Zespół Kancelarii oferuje kompleksowe wsparcie prawne w całym procesie, od etapu przedsądowego aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Dąży do zapewnienia swoim klientom jak najlepszego wyniku, dzięki efektywnemu wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia i zasobów w zakresie unieważnienia umowy kredytu hipotecznego.Adres Kancelarii:

ul. Poznańska 27A/5
60-850 PoznańNumery telefonów:

Grzegorz Mania: 515 250 822
Krzysztof Mania: 602 674 515Pytanie nr 6

Jak ocenić sytuację prawną frankowicza?


Można bardzo szybko przesłać do kancelarii Mania Kowal scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.


Chcę wysłać umowę

Pytanie nr 7

Na jakim obszarze działa Kancelaria Mania Adwokaci?

Polecamy kontakt z Kancelarią Mania Adwokaci. Kancelaria Mania Adwokaci należy do wiodących w Polsce w sprawach z dziedzin takich jak kredyty frankowe, pomoc frankowiczom, sprawy spadkowe.

Pomoc dla frankowiczów świadczona jest na obszarze całego kraju, we wszystkich województwach, a adwokaci kancelarii reprezentują klientów w miastach oraz ich okolicach takich jak Poznań, Warszawa, Kraków, Olsztyn, Szczecin, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Opole, Toruń, Kołobrzeg, Rzeszów, Białystok, Bielsko Biała, Łódź, Lublin. Z sukcesami stają w obronie klientów przed sądami powszechnymi w dużych ośrodkach i mniejszych miejscowościach powiatowych.


Pytanie nr 8

Czy Kancelaria Mania Adwokaci jest kancelarią odszkodowawczą?

Kancelaria Mania Adwokaci nie jest kancelarią odszkodowawczą i nie korzysta z usług pośredników. Podlega pod samorząd adwokacki.Pytanie nr 9

Jak działa Kancelaria Mania Adwokaci?

Kancelaria Mania Adwokaci to zespół doświadczonych adwokatów dedykowany do zapewnienia usług prawnych polegających na zrozumieniu potrzeb Klienta i dopasowaniu do tych potrzeb odpowiednich rozwiązań prawnych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej wiedzy prawnej.

Dla Kancelarii Adwokackiej Mania Adwokaci klient jest zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego priorytetowo traktowane są potrzeby Klienta, który otrzymuje gwarancję indywidualnej pomocy. Adwokaci Kancelarii wiedzą, że dla laika radzenie sobie z kwestiami prawnymi może być stresujące, dlatego ich misją jest również zapewnienie Klientom spokoju na każdym etapie prowadzenia sprawy.

Kancelaria Mania Adwokaci stosuje jasne i klarowne zasady kontaktu i rozliczeń, celem zagwarantowania uczciwych i przejrzystych usług prawnych.