Umowa-dozywocia-a-zachowek-1024x765-1.jpg
2min0
Czy jest sposób, aby przenieść własność nieruchomości i jednocześnie w dalszym ciągu zamieszkiwać w tej nieruchomości, a na dodatek mieć zapewnioną dożywotnią opiekę oraz wyłączyć konieczność zapłaty ewentualnego zachowku na rzecz spadkobierców ustawowych przez osobę, na którą przeniesiono własność nieruchomości? Odpowiedź brzmi TAK, tym sposobem jest zawarcie umowy dożywocia.    ZASADA: Jeżeli w zamian za […]

coins-1726618_1280-1.jpg
2min0
Obliczanie należnego zachowku należy rozpocząć od ustalenia wysokości udziału spadkowego, który przypadałby osobie uprawnionej do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym. Należy zatem odnieść się do regulacji art. 931 i następnych Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Co do zasady w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż […]

coins-1523383_1280-1.jpg
2min0
Do pokrycia zachowku zobowiązani są, kolejno: spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjni, obdarowani. UWAGA! Jeżeli spadkobierca sam jest uprawniony do zachowku wówczas jego odpowiedzialność z tego tytułu wobec pozostałych osób uprawnionych do zachowku jest ograniczona. Co do zasady odpowiedzialność ta obejmuje jedynie nadwyżkę przekraczającą jego zachowek. Nasze roszczenie o zapłatę zachowku w pierwszej kolejności kierujemy do spadkobierców. Jeżeli […]

2min0
Osoby uprawnione do uzyskania zachowku to: zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.), małżonek spadkodawcy, rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku po nim z ustawy – co to oznacza? Ustawodawcy chodzi o wskazanie porządku dziedziczenia zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego, a zatem zgodnie z przepisami art. 931 KC i następnymi, tzn. osoby uprawnione do zachowku […]

computer-767776_1280-1.jpg
1min0
Przy obliczaniu należnego nam zachowku musimy pamiętać o ograniczeniach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego i innych ustaw. PRZYKŁAD: Przyjmijmy, że według naszych obliczeń należy nam się zachowek w wysokości 100 tys. zł. Ale nagle przypomniało nam się, że spadkodawca na krótko przed śmiercią w drodze zapisu windykacyjnego sporządzonego u notariusza zapisał nam samochód osobowy o […]

couple-4641033_1280-1.jpg
3min0
Wydziedziczenie to pozbawienie zachowku zstępnych, małżonka lub rodziców dokonane przez spadkodawcę w testamencie, w którym wskazana jest przyczyna wydziedziczenia. Kiedy spadkodawca może nas wydziedziczyć? Wówczas, gdy: 1) wbrew woli spadkodawcy postępujemy uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego   UWAGA: naruszenie zasad współżycia społecznego to, m.in.: alkoholizm, narkomania, działalność przestępcza, niewywiązywanie się z obowiązku […]

time-273857_1280-1.jpg
1min0
Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. W razie kilku testamentów, termin ten biegnie od ogłoszenia testamentu, z którym uprawniony do zachowku wiąże swoje roszczenie wobec danej osoby. Sąd lub notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Dokonuje się tego w zasadzie bez obecności osób zainteresowanych, chyba […]

coins-1726618_1280-1.jpg
1min0
Czy roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu? Tak, ale tylko na rzecz osoby, która: należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy, czyli do osób, o których mowa w art. 991 Kodeksu Cywilnego (zstępny, małżonek oraz rodzice spadkodawcy) i to niezależnie od tego, czy w danym przypadku przysługiwałoby im prawo do zachowku po pierwszym spadkodawcy. […]

calculator-385506_1280-1.jpg
1min0
Obliczanie zachowku to skomplikowana sprawa. Dlatego, aby w pewnym stopniu ułatwić te kwestie, wskazujemy najważniejsze założenia. W związku z poczynionymi przez spadkodawcę darowiznami często pojawia się problem – czy daną darowiznę uwzględniać przy obliczaniu zachowku czy też nie? Zgodnie z przepisami art. 993 i następnymi Kodeksu cywilnego – przy obliczaniu zachowku doliczamy: darowizny i zapisy […]

writing-1149962_1280-1.jpg
1min0
Z pojęciem zachowku zazwyczaj stykamy się wówczas, gdy po śmierci osoby dla nas bliskiej spodziewaliśmy się uzyskać po niej spadek, a okazało się, że nie dostaniemy nic albo zdecydowanie za mało. W takiej sytuacji należy dowiedzieć się czy przysługuje nam zachowek. Zachowek to instytucja prawa cywilnego, która ma za zadanie chronić najbliższe osoby z kręgu […]