Zastosowanie Sankcji Kredytu Darmowego (SKD)

AvatarGrzegorz Mania5 czerwca 2024

Wiele w mediach słyszy się ostatnio o SKD – sankcji kredytu darmowego. I słusznie, bo banki mają się czego obawiać. Po sromotnej klęsce w sprawach kredytów frankowych czas na kolejny cios w stronę sektora bankowego.

Kredyt konsumencki i pożyczka a obowiązujące przepisy

Banki oraz instytucje pozabankowe udzielają kredytów i pożyczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kluczowe regulacje obejmują ustawę o prawie bankowym, ustawę o kredycie konsumenckim, ustawę o kredycie hipotecznym oraz Kodeks cywilny. Kredyt hipoteczny, kredyt konsumencki oraz pożyczka to produkty finansowe, które mogą być udzielane na zasadach odpłatnych, a ich zasady regulują różne przepisy.

Sankcja Kredytu Darmowego (SKD) – Podstawy prawne

SKD – Sankcja Kredytu Darmowego – to mechanizm prawny chroniący konsumentów przed nadużyciami ze strony kredytodawców. Wprowadzona przez ustawę o kredycie konsumenckim, SKD pozwala konsumentowi na zwrot kredytu bez odsetek i dodatkowych kosztów, jeśli kredytodawca naruszył przepisy prawa. Podstawą prawną dla SKD jest art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, który wdraża przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE.

TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Orzeczenia TSUE – Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – mają istotny wpływ na stosowanie SKD. Trybunał interpretuje przepisy dotyczące kredytów konsumenckich, co pomaga w ujednoliceniu zasad ochrony konsumentów w całej Unii Europejskiej. TSUE wydaje wyroki dotyczące zawyżonego oprocentowania RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania), które nakładają na kredytodawców obowiązek transparentnego przedstawiania kosztów kredytu.

Rola TSUE w sprawach kredytowych

Kwestia naliczania odsetek od kredytowanych kosztów jest tematem wielu dyskusji. Polskie sądy nie wypracowały jeszcze spójnej linii orzeczniczej, dlatego kluczową wskazówką stają się wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jednym z istotnych wyroków jest ten z dnia 21 marca 2024 r. o sygnaturze C-714/22.

W wyroku tym, TSUE rozpatrywał m.in. pytanie prejudycjalne dotyczące Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) i jej wpływu na umowy kredytowe. Trybunał stwierdził, że jeżeli w umowie o kredyt konsumencki nie wskazano prawidłowej RRSO, to umowę należy uważać za nieoprocentowaną i bez opłat. Oznacza to, że unieważnienie takiej umowy pociąga za sobą jedynie zwrot pożyczonego kapitału przez konsumenta. Wyrok ten zwiększa szanse kredytobiorców w sporach z bankami, umożliwiając im skorzystanie z sankcji kredytu darmowego w sytuacjach, gdy banki błędnie określiły RRSO w umowach kredytowych.

RRSO jest kluczowym wskaźnikiem dla konsumentów, pozwalającym na porównywanie ofert kredytowych. Nieprawidłowe podanie RRSO przez kredytodawcę może znacząco wpłynąć na całkowity koszt kredytu, co TSUE uznał za poważne naruszenie praw konsumenta, uzasadniające zastosowanie sankcji kredytu darmowego.

Kiedy stosowana jest sankcja kredytu darmowego?

SKD jest stosowana wyłącznie w przypadku kredytów konsumenckich, gdy kredytodawca narusza obowiązujące przepisy. Kredytobiorca może skorzystać z SKD, jeśli umowa o kredyt konsumencki zawiera uchybienia takie jak zawyżone oprocentowanie RRSO czy błędne informacje dotyczące kosztów kredytu. Warunkiem jest, aby kredyt konsumencki nie przekraczał 255 550 zł, a umowa była zawarta w odpowiednich terminach określonych przez ustawę. Szczegółowo pisaliśmy o tym tutaj.

Odsetki, prowizje i całkowity koszt kredytu

Odsetki i prowizje są istotnymi elementami kosztów kredytu konsumenckiego. Zawyżone oprocentowanie RRSO i wysokie prowizje mogą znacząco zwiększyć całkowity koszt kredytu. W przypadku naruszenia przepisów przez kredytodawcę, konsument może skorzystać z SKD, co oznacza zwrot kredytu bez odsetek i prowizji, czyli jedynie w wysokości kapitału.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby skorzystać z SKD, konsument musi udowodnić, że kredytodawca naruszył przepisy prawa. Proces rozpoczyna się od złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z SKD. Jeśli kredytodawca nie zgadza się z zarzutami, konsument może wytoczyć powództwo, w którym musi udowodnić naruszenia. Sprawy te są najczęściej rozpatrywane przez sądy rejonowe, co sprzyja szybkości postępowania.

Kolejny po frankowiczach problem dla banków

SKD stanowi poważne wyzwanie dla sektora bankowego, który musi dostosować swoje praktyki do restrykcyjnych przepisów. Wysokie oprocentowanie RRSO, ukryte koszty oraz nieprzejrzyste prowizje często stają się przedmiotem sporów sądowych. Analiza dotychczasowych orzeczeń pokazuje, że średnia wartość sporów oscyluje w granicach 10-50 tys. złotych.

Zleć swoją sprawę specjalistom

Konsumentom zaleca się korzystanie z pomocy profesjonalnych pełnomocników, którzy mogą skutecznie reprezentować ich interesy w sporach z bankami. Wybór odpowiedniego pełnomocnika, posiadającego doświadczenie i dobrą reputację, zwiększa szanse na pomyślne zakończenie sprawy. Dobrze przygotowany pełnomocnik potrafi elastycznie dostosować się do zmieniającej się sytuacji procesowej, zapewniając klientowi komfort psychiczny i skuteczną ochronę prawną.

SKD – Sankcja Kredytu Darmowego – to potężne narzędzie ochrony konsumentów, które może znacząco wpłynąć na warunki spłaty kredytu i pożyczki. Dla kredytobiorców oznacza to możliwość odciążenia budżetu domowego, a dla sektora finansowego – konieczność przestrzegania rygorystycznych przepisów prawa.

Korzystaj z usług doświadczonych Kancelarii

Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter spraw dotyczących kredytów konsumenckich oraz istotne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, warto skorzystać z pomocy prawnej. W sporach sądowych przeciwko bankom pomocna może okazać się, doświadczona w wielu procesach dot. kredytów frankowych, Kancelaria Adwokacka Mania Adwokaci.

Kancelaria oferuje bezpłatną i szybką analizę umowy kredytowej, co pozwala na wstępne określenie potencjalnych naruszeń i możliwości dochodzenia swoich praw. Po przesłaniu dokumentów, Kancelaria zapewnia szybki kontakt zwrotny i kompleksową ocenę sytuacji prawnej klienta. Doświadczenie i dogłębna znajomość problematyki kredytowej zapewnią skuteczną ochronę Twoich praw jako kredytobiorcy.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę