Zachowek – co to takiego?

AvatarGrzegorz Mania1 marca 2020

Z pojęciem zachowku zazwyczaj stykamy się wówczas, gdy po śmierci osoby dla nas bliskiej spodziewaliśmy się uzyskać po niej spadek, a okazało się, że nie dostaniemy nic albo zdecydowanie za mało.

W takiej sytuacji należy dowiedzieć się czy przysługuje nam zachowek. Zachowek to instytucja prawa cywilnego, która ma za zadanie chronić najbliższe osoby z kręgu spadkodawcy przed całkowitym przekazaniem majątku spadkowego osobom spoza kręgu najbliższych, a zatem zachowek ogranicza swobodę spadkodawcy co do dyspozycji jego majątkiem po śmierci.

Dzięki zachowkowi jesteśmy w stanie uzyskać chociaż część majątku spadkowego, tak abyśmy nie zostali całkowicie pokrzywdzeni.
Nasze prawo do zachowku to nic innego jak roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej, którą należy obliczyć zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

O szczegółach dotyczących zachowku, czyli o: kręgu osób uprawnionych do uzyskania zachowku, kręgu osób zobowiązanych do pokrycia zachowku, wysokości zachowku i sposobie jego obliczania, napiszemy w kolejnych artykułach.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę