Dziedziczenie a separacja

AvatarGrzegorz Mania2 marca 2020

Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji.

W przypadku, gdy orzeczenie separacji małżonków było już prawomocne w momencie otwarcia spadku po którymś z nich, wówczas pozostały przy życiu małżonek nie będzie należał do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym.

Z kolei, małżonek, który pozostawał w sądownie orzeczonej separacji, dojdzie do dziedziczenia z ustawy, jeśli przed otwarciem spadku po jego współmałżonku uprawomocni się orzeczenie o zniesieniu separacji.

 

Art. 935¹ Kodeksu cywilnego stanowi o wyłączeniu małżonka pozostającego w sądownie orzeczonej separacji jedynie od dziedziczenia z ustawy, nie ma przeszkód do tego, by jedno z małżonków powołało drugie z nich pomimo pozostawania w takiej separacji do dziedziczenia po sobie w testamencie, a także może poczynić na jego rzecz określone rozrządzenia testamentowe, jak np. zapis zwykły lub zapis windykacyjny.

 

 

Zasada wynikająca z art. 935¹ kc dotyczy sytuacji, gdy doszło do prawomocnego, formalnego orzeczenia separacji małżonków przez sąd.

Nie odnosi się natomiast do nieorzeczonej przez sąd separacji o charakterze faktycznym.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę