couple-4641033_1280-1.jpg
1min0
Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji. W przypadku, gdy orzeczenie separacji małżonków było już prawomocne w momencie otwarcia spadku po którymś z nich, wówczas pozostały przy życiu małżonek nie będzie należał do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym. Z kolei, małżonek, który pozostawał w sądownie orzeczonej […]