coins-1726618_1280-1.jpg
2min0
Obliczanie należnego zachowku należy rozpocząć od ustalenia wysokości udziału spadkowego, który przypadałby osobie uprawnionej do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym. Należy zatem odnieść się do regulacji art. 931 i następnych Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Co do zasady w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż […]

coins-1523383_1280-1.jpg
2min0
Do pokrycia zachowku zobowiązani są, kolejno: spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjni, obdarowani. UWAGA! Jeżeli spadkobierca sam jest uprawniony do zachowku wówczas jego odpowiedzialność z tego tytułu wobec pozostałych osób uprawnionych do zachowku jest ograniczona. Co do zasady odpowiedzialność ta obejmuje jedynie nadwyżkę przekraczającą jego zachowek. Nasze roszczenie o zapłatę zachowku w pierwszej kolejności kierujemy do spadkobierców. Jeżeli […]

writing-1149962_1280-1.jpg
1min0
Z pojęciem zachowku zazwyczaj stykamy się wówczas, gdy po śmierci osoby dla nas bliskiej spodziewaliśmy się uzyskać po niej spadek, a okazało się, że nie dostaniemy nic albo zdecydowanie za mało. W takiej sytuacji należy dowiedzieć się czy przysługuje nam zachowek. Zachowek to instytucja prawa cywilnego, która ma za zadanie chronić najbliższe osoby z kręgu […]