Wysokość zachowku

AvatarGrzegorz Mania17 kwietnia 2020

Obliczanie należnego zachowku należy rozpocząć od ustalenia wysokości udziału spadkowego, który przypadałby osobie uprawnionej do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym.

Należy zatem odnieść się do regulacji art. 931 i następnych Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Co do zasady w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ spadku.

 

PRZYKŁAD: Spadkodawca miał dwójkę małoletnich dzieci oraz małżonka. Jedno z małoletnich dzieci nie otrzymało od spadkodawcy należnego mu zachowku ani w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, ani w żaden inny sposób. W takim przypadku udział spadkowy każdego z nich wynosi 1/3 całości spadku.

 

Gdy mamy już ustalony udział spadkowy osoby uprawnionej do zachowku, kolejnym krokiem będzie ustalenie, czy osobie uprawnionej należy się:
2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, czy też 1/2 wartości tego udziału.

 

 

UWAGA! 2/3 udziału należą się wtedy, gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletni. 1/2 udziału należy się w każdym pozostałym przypadku.

 

Wracając do naszego przykładu – małoletniemu należy się 2/3 udziału spadkowego. Kolejnym krokiem będzie pomnożenie ustalonego udziału spadkowego przez tzw. substrat zachowku.

 

UWAGA! Substrat zachowku to czysta wartość spadku (aktywna pomniejszone o pasywa) + zapisy windykacyjne i darowizny doliczone do spadku.

 

W naszym przykładzie substrat zachowku to 180 tys. zł, a zatem:
1/3 x 2/3 = 2/9
2/9 x 180 tys. zł = 40 tys. zł
Wynik operacji mnożenia co do zasady wskazuje na wysokość należnego zachowku – a zatem w naszym przykładzie 40 tys. zł.

Przy czym, należy pamiętać, iż od tak określonego zachowku należy odjąć korzyści otrzymane od spadkodawcy, w szczególności: zapis windykacyjny, darowiznę, koszty wychowania i wykształcenia ogólnego i zawodowego, jeżeli koszty te przekraczają przeciętną miarę.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę