Zachowek – co obniża jego wysokość?

AvatarGrzegorz Mania12 kwietnia 2020

Przy obliczaniu należnego nam zachowku musimy pamiętać o ograniczeniach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

PRZYKŁAD:

Przyjmijmy, że według naszych obliczeń należy nam się zachowek w wysokości 100 tys. zł. Ale nagle przypomniało nam się, że spadkodawca na krótko przed śmiercią w drodze zapisu windykacyjnego sporządzonego u notariusza zapisał nam samochód osobowy o wartości 20 tys. zł. Co więcej, przecież 10 lat temu dostaliśmy od spadkodawcy darowiznę w wysokości 30 tys. zł. Z kolei, wartość odziedziczonego przez nas spadku to 50 tys. zł. Okazuje się, że zachowek już nam się nie należy.

Dlaczego tak jest?

Ustawodawca bowiem wskazał, iż na poczet należnego nam zachowku zaliczamy:

  • darowizny otrzymane od spadkodawcy
  • zapisy windykacyjne otrzymane od spadkodawcy
  • wartość odziedziczonego przez nas spadku
  • zapisy zwykłe poczynione na naszą rzecz przez spadkodawcę
  • wypłatę z rachunku bankowego spadkodawcy z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Wszystkie te elementy wpływają na zmniejszenie naszego zachowku i tak jak w naszym przykładzie – w skrajnym przypadku – może dojść do sytuacji, w której okaże się, że zachowek nam się nie należy.

 

Do obliczania wysokości zachowku trzeba zatem podchodzić ze starannością.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę