Testament allograficzny

AvatarGrzegorz Mania11 kwietnia 2020

Kolejny z testamentów zwykłych – obok testamentu własnoręcznego i testamentu notarialnego – to testament allograficzny, czyli tzw. testament urzędowy.

 

Przy sporządzaniu takiego testamentu musi być obecny: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy lub kierownik urzędu stanu cywilnego.

 

Żadna inna osoba spoza wyżej wymienionych nie może sporządzić testamentu allograficznego. Nieważne będzie zatem sporządzenie testamentu przez zastępcę którejkolwiek z tych osób, umocowanego do tej czynności pracownika lub np. przez sołtysa.Testamentu urzędowego nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme.

Nasze miejsce zamieszkania nie przeszkadza w sporządzeniu testamentu allograficznego w zupełnie innej miejscowości. Możemy go sporządzić, np. będąc na wakacjach nad morzem. Musimy jedynie pamiętać, by przy jego sporządzaniu obecna była jedna z osób wymienionych wyżej.

 

 

UWAGA! Oprócz obecności osoby urzędowej do sporządzenia testamentu alograficznego potrzebujemy minimum 2 świadków.

 

W jaki sposób sporządzamy testament allograficzny?

Składamy przed urzędnikiem oraz co najmniej dwoma świadkami ustne oświadczenie woli, po czym następuje spisanie naszego ustnego oświadczenia w formie protokołu i jego odczytanie.

Protokół może zostać spisany ręcznie lub na komputerze. Istotne by został podpisany własnoręcznie przez: spadkodawcę, osobę urzędową, świadków.

Ważne jest, by podczas sporządzania testamentu zapewniona była jednoczesna obecność osoby urzędowej, co najmniej dwóch świadków oraz spadkodawcy i to na każdym etapie jego sporządzania.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę