lips-1690875_1280-1.jpg
2min0
Testament ustny należy do kategorii testamentów szczególnych. Można go sporządzić tylko w ściśle określonych przypadkach: gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Jakie sytuacje możemy zaliczyć do szczególnych okoliczności? powódź epidemia objęcie spadkodawcy kwarantanną z uwagi na chorobę zakaźną. Kiedy mamy do […]

writing-1149962_1280-1.jpg
1min0
Kolejny z testamentów zwykłych – obok testamentu własnoręcznego i testamentu notarialnego – to testament allograficzny, czyli tzw. testament urzędowy.   Przy sporządzaniu takiego testamentu musi być obecny: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy lub kierownik urzędu stanu cywilnego.   Żadna inna osoba spoza wyżej wymienionych nie może sporządzić testamentu allograficznego. […]