Osoby uprawnione do zachowku

AvatarGrzegorz Mania15 kwietnia 2020

Osoby uprawnione do uzyskania zachowku to:

  • zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.),
  • małżonek spadkodawcy,
  • rodzice spadkodawcy,
  • którzy byliby powołani do spadku po nim z ustawy – co to oznacza?

Ustawodawcy chodzi o wskazanie porządku dziedziczenia zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego, a zatem zgodnie z przepisami art. 931 KC i następnymi, tzn. osoby uprawnione do zachowku mogą wystąpić ze swoim roszczeniem o zachowek w takiej samej kolejności jak przy dziedziczeniu ustawowym.

PRZYKŁAD: Jeżeli do spadkobrania ustawowego dochodziłyby dzieci spadkodawcy i małżonek spadkodawcy, a spadkodawca w testamencie powołałby do spadku jedynie swojego najlepszego przyjaciela, a jednocześnie zachowek przysługujący dzieciom spadkodawcy i małżonkowi spadkodawcy nie zostałby pokryty za jego życia, to z roszczeniem o zachowek – zgodnie z regułami dziedziczenia ustawowego – mogliby wystąpić małżonek spadkodawcy i dzieci spadkodawcy, ale już rodzice spadkodawcy z takim roszczeniem wystąpić nie mogą.

Jeżeli chodzi o dzieci spadkodawcy, to nie ma znaczenia czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy też nie, istotne jest by dziecko pochodziło od spadkodawcy i by ta okoliczność była prawnie ustalona.

 

 

UWAGA! Dzieci przysposobione (adoptowane) również mogą dochodzić należnego im zachowku od spadkodawcy – przysposabiającego.

 

Należy pamiętać, iż roszczenie o zachowek nie przysługuje:

  • osobie, która odrzuciła spadek przypadający z ustawy (przy czym można odrzucić spadek przypadający z testamentu);
  • osobie, która została uznana za niegodną dziedziczenia;
  • osobie, która zawarła ze spadkodawcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia (co do zasady zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje także zstępnych zrzekającego się, chyba że w umowie postanowiono inaczej);
  • osobie, która została przez spadkodawcę wydziedziczona zgodnie z art. 1008 KC (wydziedziczenie w sposób nie spełniający wymogów z art. 1008 KC upoważnia spadkobiorcę do wystąpienia z roszczeniem o zachowek);
  • byłemu małżonkowi spadkodawcy lub małżonkowi pozostającemu w separacji, oraz małżonkowi co do którego spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.zachowek, uprawnieni do zachowku

Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę