Przedawnienie roszczenia o zachowek

AvatarGrzegorz Mania5 kwietnia 2020

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.

W razie kilku testamentów, termin ten biegnie od ogłoszenia testamentu, z którym uprawniony do zachowku wiąże swoje roszczenie wobec danej osoby.

Sąd lub notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Dokonuje się tego w zasadzie bez obecności osób zainteresowanych, chyba że dana osoba wyrazi wolę bycia obecną przy tej czynności.

 

 

Otwarcie i ogłoszenie testamentu może również zostać przeprowadzone w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie lub przed notariuszem w związku ze sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

 

Co w sytuacji, gdy nie ma testamentu i będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym?

Wówczas, na zasadzie analogii, stosujemy 5-letni termin liczony od dnia otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci spadkodawcy.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę