Dziedziczenie roszczenia o zachowek

AvatarGrzegorz Mania4 kwietnia 2020

Czy roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu?

Tak, ale tylko na rzecz osoby, która:

  • należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy, czyli do osób, o których mowa w art. 991 Kodeksu Cywilnego (zstępny, małżonek oraz rodzice spadkodawcy) i to niezależnie od tego, czy w danym przypadku przysługiwałoby im prawo do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

Powyższe ograniczenie dotyczy wyłącznie pierwszego dziedziczenia roszczenia o zachowek.

W sytuacji, gdy odziedziczono roszczenie o zachowek – zgodnie z art. 1002 Kodeksu Cywilnego – dalsze dziedziczenie tego roszczenia nie jest już obwarowane wskazanym wyżej ograniczeniem. A zatem roszczenie to jest wówczas w pełni dziedziczne.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę