coins-1726618_1280-1.jpg
1min0
Czy roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu? Tak, ale tylko na rzecz osoby, która: należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy, czyli do osób, o których mowa w art. 991 Kodeksu Cywilnego (zstępny, małżonek oraz rodzice spadkodawcy) i to niezależnie od tego, czy w danym przypadku przysługiwałoby im prawo do zachowku po pierwszym spadkodawcy. […]