writing-1149962_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).   Zapis windykacyjny może być uczyniony jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Zapis windykacyjny poczyniony w testamencie wywołuje z chwilą otwarcia spadku skutek rozporządzający. W przypadku gdy przedmiotem zapisu […]