Testamentowy-dzial-spadku-1024x683-1.jpg
3min0
Czy możemy skutecznie w testamencie rozporządzić całym naszym majątkiem, podzielić go odpowiednio i przypisać konkretnemu spadkobiercy? Np. rower dla syna Bartosza, dom dla córki Anny, samochód dla żony Barbary? Czy nasza wola dotycząca sposobu działu spadku wyrażona w testamencie wywoła skutki i zostanie zrealizowana w pełni? Czy testament działowy ma sens? Skoro sporządzam testament i […]

hand-325321_1280-1.jpg
5min0
  ZASADA: Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.   Wyobraźmy sobie takie oto sytuację: Jan zapisał w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego prawo użytkowania swojego czerwonego Porsche 911 koledze Grzegorzowi. Rok przed swoją śmiercią Jan sprzedał swój ulubiony […]

calculator-385506_1280-1.jpg
1min0
Obliczanie zachowku to skomplikowana sprawa. Dlatego, aby w pewnym stopniu ułatwić te kwestie, wskazujemy najważniejsze założenia. W związku z poczynionymi przez spadkodawcę darowiznami często pojawia się problem – czy daną darowiznę uwzględniać przy obliczaniu zachowku czy też nie? Zgodnie z przepisami art. 993 i następnymi Kodeksu cywilnego – przy obliczaniu zachowku doliczamy: darowizny i zapisy […]

laptop-3196481_1280-1.jpg
2min0
    ZASADA: Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: 1) rzecz oznaczona co do tożsamości; 2) zbywalne prawo majątkowe; 3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne; 4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności; 5) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.   Katalog dopuszczalnych prawnie przedmiotów zapisu windykacyjnego jest zamknięty i nie jest dopuszczalne objęcie tym zapisem […]

writing-1149962_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).   Zapis windykacyjny może być uczyniony jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Zapis windykacyjny poczyniony w testamencie wywołuje z chwilą otwarcia spadku skutek rozporządzający. W przypadku gdy przedmiotem zapisu […]