Uprawnienie do korzystania z mieszkania

AvatarGrzegorz Mania13 marca 2020

Małżonek i inne osoby bliskie (mogą to nawet być osoby niepowiązane w sposób formalnoprawny ze spadkodawcą np. konkubent czy wychowanek) spadkodawcy, które mieszkały (niekoniecznie stale, lecz także przez dłuższy czas) z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego (meble, wyposażenie mieszkania, sprzęt RTV i AGD w zakresie dotychczasowym.

Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne.

Wola spadkodawcy, wyrażona w testamencie lub w jakikolwiek inny sposób, w tym w innej czynności prawnej, nie ma zatem żadnego wpływu na istnienie i kształt tego uprawnienia.

Wskazane uprawnienie nie będzie przysługiwało nikomu, jeśli sam spadkodawca nie miał uprawnienia do korzystania z danego mieszkania, tj. zajmował je bez tytułu prawnego.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę