Firma osoby fizycznej w spadku – wprowadzenie

AvatarGrzegorz Mania19 kwietnia 2020

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jeszcze do niedawna oznaczała koniec tej firmy. Firmy, która przez lata działalności zdobyła swoją pozycję na rynku, była dochodowa i cały czas funkcjonowała. Firmy, która posiadała majątek, zatrudniała pracowników, którą obowiązywały umowy.

Śmierć właściciela firmy powodowała szereg problemów prawnych.

Zauważył to polski ustawodawca i w dniu 5 lipca 2018 roku opublikowano Ustawę o Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem Osoby Fizycznej i Innych Ułatwieniach Związanych z Sukcesją Przedsiębiorstw.

Ww. ustawa reguluje kwestie:

  • tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci właściciela;
  • zarządu spadkiem co do tymczasowego wykonywania praw z udziału w przedsiębiorstwie małżonka zmarłego przedsiębiorcy;
  • przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz wszelkich innych pozwoleń wydanych wobec zmarłego przedsiębiorcy.

Ww. ustawa umożliwia także przezornemu przedsiębiorcy zaplanowanie sukcesji przedsiębiorstwa i ustanowienie w tym celu zarządcy sukcesyjnego, za swojego życia.

O tych i pozostałych kwestiach dotyczących sukcesji przedsiębiorstw w dalszych wpisach.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę