Udział w zyskach przedsiębiorstwa w spadku a zarząd sukcesyjny

AvatarGrzegorz Mania2 czerwca 2020

Udział w zyskach i uczestniczenie w stratach przedsiębiorstwa w spadku odpowiada wielkości udziału przypadającemu spadkobiercy w przedsiębiorstwie w spadku.

Jeżeli przedsiębiorstwo w spadku przypada nam w 1/3, to w takim stopniu przysługuje nam zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo, ale i w takim stopniu uczestniczymy w stracie poniesionej przez przedsiębiorstwo.

 

OD KIEDY MOŻEMY WYPŁACIĆ ZYSK LUB POKRYĆ STRATĘ?

Aby wypłacić zysk lub pokryć stratę przedsiębiorstwa w spadku musimy legitymować się:

  • prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia lub
  • europejskim poświadczeniem spadkowym.

Wcześniejsza wypłata zysku z przedsiębiorstwa w spadku nie jest możliwa.

 

MOŻLIWOŚĆ ŻĄDANIA WYPŁATY ZYSKU

Jeżeli jesteśmy właścicielami przedsiębiorstwa spadku a ustanowiony jest zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku, wówczas wypłaty zysku możemy domagać się:

  • z upływem roku od dnia ustanowienia zarządcy sukcesyjnego i
  • z końcem każdego kolejnego roku za rok poprzedni.

 

POMNIEJSZENIE ZYSKU DO WYPŁATY

Przed dokonaniem wypłaty zysku zarządca sukcesyjny dokonuje jego pomniejszenia o:

  • należności publicznoprawne (podatki, należności z tytułu dotacji lub subwencji, należności celne, itd.),
  • niepokryte straty.

 

WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET PRZYSZŁEGO ZYSKU

Wypłata zaliczki na rzecz spadkobierców przedsiębiorstwa w spadku jest możliwa.

Żądanie wypłaty zaliczki winno zostać przedstawione zarządcy sukcesyjnemu przez wszystkich współwłaścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Wypłata zaliczki jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorstwo w spadku przynosi zyski oraz gdy jest to zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki.

W przypadku ponoszenia strat – wypłaty nie są możliwe. I to także wówczas, gdy przedsiębiorstwo posiada wolne środki pieniężne na rachunku bankowym czy w kasie przedsiębiorstwa.

Dopuszcza się wypłatę zaliczki na poczet przyszłego zysku w okresie np. miesięcznym lub kwartalnym.

Wypłata zaliczki może nastąpić tylko w formie pieniężnej.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę