Dział spadku za życia spadkodawcy

AvatarGrzegorz Mania28 maja 2020

Czy można dokonać działu spadku jeszcze za życia spadkodawcy?

Czy prawo spadkowe przewiduje instytucję działu spadku za życia spadkodawcy?

Musisz wiedzieć, że prawo spadkowe takiej instytucji nie przewiduje.

Co więcej – zawieranie umów o przyszły spadek po osobie żyjącej jest niedopuszczalne.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest umowa zrzeczenia się dziedziczenia zawierana w formie aktu notarialnego.

Niedopuszczalne są zatem jakiekolwiek inne umowy o spadek po osobie żyjącej.

Nie wchodzi w grę umowa sprzedaży przyszłego spadku, umowa zamiany, darowizny, czy też umowa o dział spadku po osobie żyjącej.

Zatem, ani przyszły spadkobierca ustawowy, ani testamentowy, ani żadna inna osoba trzecia nie może zawrzeć z przyszłym spadkodawcą, za jego życia, wyżej wymienionych umów poza umową o zrzeczenie się dziedziczenia.

Dobrze, ale mimo wszystko chciałbym jakoś ten mój przyszły spadek podzielić przed śmiercią – jak tego dokonać?

Jak dokonać działu spadku za swojego życia, by działanie to było skuteczne i zgodne z moją wolą?

Jednym ze sposobów może być:

  • dokonanie darowizny na rzecz konkretnej osoby i zawarcie z nią umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.

Takie działanie jest dopuszczalne, skuteczne i może zapobiec potencjalnym konfliktom w gronie spadkobierców.

Szerzej o umowie zrzeczenia się dziedziczenia w kolejnych wpisach.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę