Dzial-spadku-za-zycia-spadkodawcy-2.jpg
1min0
Czy można dokonać działu spadku jeszcze za życia spadkodawcy? Czy prawo spadkowe przewiduje instytucję działu spadku za życia spadkodawcy? Musisz wiedzieć, że prawo spadkowe takiej instytucji nie przewiduje. Co więcej – zawieranie umów o przyszły spadek po osobie żyjącej jest niedopuszczalne. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest umowa zrzeczenia się dziedziczenia zawierana w formie aktu […]