aUmowa-o-zrzeczenie-sie-dziedziczenia-768x512-1.jpg
5min0
CO TO JEST UMOWA  O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA? Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest jedyną umową dotyczącą spadku po osobie żyjącej – dopuszczalną na gruncie przepisów Kodeksu Cywilnego – którą przyszły spadkodawca może zawrzeć ze spadkobiercą ustawowym za swojego życia. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nazywana jest także umową o spadek po osobie żyjącej albo […]

Dzial-spadku-za-zycia-spadkodawcy-2.jpg
1min0
Czy można dokonać działu spadku jeszcze za życia spadkodawcy? Czy prawo spadkowe przewiduje instytucję działu spadku za życia spadkodawcy? Musisz wiedzieć, że prawo spadkowe takiej instytucji nie przewiduje. Co więcej – zawieranie umów o przyszły spadek po osobie żyjącej jest niedopuszczalne. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest umowa zrzeczenia się dziedziczenia zawierana w formie aktu […]