Notarialny Rejestr Testamentów

AvatarGrzegorz Mania24 lipca 2020

Co to jest Notarialny Rejestr Testamentów?

Notarialny Rejestr Testamentów to narzędzie funkcjonujące od 5 października 2011 roku.

Notarialny Rejestr Testamentów służy notariuszom do rejestrowania testamentów.

Dostęp do rejestru mają wyłącznie notariusze.

W Notarialnym Rejestrze Testamentów możemy zarejestrować testament notarialny, ale również testament własnoręczny.

Wpis do rejestru jest dobrowolny, nie mamy obowiązku umieszczać testamentu w tym rejestrze, ale umieszczenie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów może okazać się pomocne przyszłym spadkobiercom.

Przyszły spadkobierca, posiadając odpis aktu zgonu testatora może udać się do dowolnego notariusza w kraju i sprawdzić czy w Notarialnym Rejestrze Testamentów figuruje testament zmarłego.

Nadto, także za granicą możemy udać się do notariusza i dowiedzieć się czy w rejestrze jest testament.

Taką możliwość mamy w:

  • Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Grecji, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Węgrzech oraz na Łotwie.

Notariusz poinformuje nas, czy w rejestrze jest testament lub też stwierdzi, że zmarły testamentu nie zarejestrował.

Informacja z rejestru obejmuje:

  • numer wpisu;
  • datę dokonania wpisu;
  • datę oraz miejsce sporządzenia testamentu notarialnego;
  • imiona, nazwisko i siedzibę kancelarii notarialnej;
  • imiona, nazwisko, imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia testatora;
  • numer PESEL testatora, a w jego braku inny podobny numer ewidencyjny, jeżeli został testatorowi nadany za granicą.

Jak wynika z powyższego, z rejestru nie poznamy treści testamentu, ani też danych spadkobierców.

Dowiemy się za to, gdzie mamy się udać, by otrzymać wypis testamentu.

Jak długo testament jest przechowywany w rejestrze?

10 lat.

Po upływie tego okresu, testament zostaje przekazany do sądu, a finalnie do archiwum państwowego.

Dlaczego warto zarejestrować testament w Notarialnym Rejestrze Testamentów?

Choćby po to, by zmniejszyć ryzyko nieodnalezienia testamentu przez spadkobierców, czy też znalezienia go zbyt późno.

Wpis do Notarialnego Rejestru Testamentów jest bezpłatny.

Rejestr notarialny oraz wzory wniosków składanych u notariusza znajdziesz tutaj.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę