BPH-umowa-niewazna-1280x853.jpg
1min0
Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Tym razem wygrywamy z Bankiem BPH. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 28 marca 2024 roku, w sprawie o sygn. XII C 3078/21: I. Ustalił, że zawarta pomiędzy powódkami a pozwanym umowa kredytu hipotecznego z dnia 13 lipca 2006 roku jest nieważna; II. Zasądził od pozwanego na rzecz […]