Kto-odziedziczy-gospodarstwo-rolne-1982-1990-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
3min0
Jeżeli śmierć spadkodawcy gospodarstwa rolnego nastąpiła w okresie: pomiędzy 1 października 1990 r. a 13 lutego 2001 r. i aktualnie chcemy uregulować kwestie spadkowe, wówczas zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym mu ustawą zmieniającą z dnia 28 lipca 1990 r. Poniżej przedstawiono porządek dziedziczenia zgodny z ww. ustawą, przy czym należy zauważyć, iż […]