people-2585733_1280-1.jpg
1min0
Z przysposobieniem niepełnym mamy do czynienia, gdy na żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy orzeka, że skutki przysposobienia polegać będą wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym. Pamiętać należy, iż skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego. Zatem, jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku […]