enjoyment-1869206_1280-1.jpg
2min0
Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione, wymóg ten interpretuje się w taki sposób, że sąd, orzekając w przedmiocie wyłączenia małżonka od dziedziczenia na podstawie art. 940 kc, musi ocenić, czy w danym przypadku wystąpiły wszystkie przesłanki do orzeczenia rozwodu lub separacji, a więc to, czy gdyby hipotetycznie trwała sprawa o rozwód lub separację, to zostałyby one orzeczone.