POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ HTTPS://SPADEK.EU

 

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Ten dokument stanowi opis Polityki Prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem https://spadek.eu, której administratorem jest Kancelaria Prawna SWGM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Poznańska 27A/9, 60 – 850 Poznań (zwana dalej „Kancelaria”).

Kancelaria zwraca się  do Ciebie jako użytkownika tej strony internetowej o dokładne zapoznanie się z treścią naszej Polityki Prywatności. Musisz wiedzieć, że każdy użytkownik wchodzący i korzystający z tej strony, a także przesyłający za jej pośrednictwem swoje jakiekolwiek dane osobowe (np. korzystając z podanych numerów telefonicznych, fax lub adresów e-mail) akceptuje warunki zawartej tu Polityki Prywatności.

 

INFORMACJE OGÓLNE


Polityka Prywatności
którą teraz czytasz określa zasady na jakich są przetwarzane oraz wykorzystywane informacje i dane osobowe użytkowników (w tym Twoje)  strony internetowej zlokalizowanej pod adresem internetowym  https://spadek.eu. Znajdziesz w niej również informacje dotyczące Twoich praw.

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.  W przypadku korzystania z mechanizmów kontaktu z nami opublikowanych na naszej stronie internetowej takimi danymi są: adres zamieszkania,  adres e-mail, adres IP, Twoje imię i nazwisko, Twój numer telefonu.  Administratorem tych danych osobowych jest  Kancelaria.

Każdy użytkownik tej strony internetowej przekazujący Kancelarii dane musi zostać poinformowany o celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody będzie prowadzone wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane,  wyłącznie w zakresie udzielonych zezwoleń (zgód) oraz wyłącznie do czasu ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone lub do czasu jej cofnięcia tej zgody. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych jakie miało miejsce przed cofnięciem tej zgody.

Warto pamiętać, że na naszej stronie mogą znajdować się odnośniki (hiperłącza) do innych stron internetowych  nie będących własnością Kancelarii. Korzystając z nich przechodzisz na strony, których właścicielem nie jest Kancelaria i nie obowiązuje tam nasza Polityka Prywatności.

 

W JAKIM CELU  PRZETWARZAMY  DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są zbierane za pośrednictwem tej strony internetowej gdy korzystasz z podanych przez nas numerów telefonicznych, fax lub adresów email przetwarzamy wyłącznie we wskazanych celach, a więc gdy:

– jesteś zainteresowany podjęciem u nas pracy

– zwracasz się do nas w sprawie usług lub produktów przez nas oferowanych

–  zgłaszasz uwagę lub skargę odnośnie usług i produktów przez nas oferowanych

– jesteś zainteresowany podjęciem z nami współpracy biznesowej

– kontaktujesz się z nami lub naszymi pracownikami w innych sprawach

Ponadto serwer na którym zainstalowana jest niniejsza strona internetowa zapisuje numery IP użytkowników, co także może posłużyć do zidentyfikowania ich danych osobowych, jednak tylko na polecenie organów państwowych. Kancelaria nie posiada takiej bezpośredniej możliwości.

PRZECHOWYWANIE POZYSKANYCH DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby twoje dane osobowe były:

– zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,

– zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu znanym osobie je udostępniającej

– przechowywane w czasie nie dłuższym niż jest to potrzebne

– zbierane  wyłącznie w niezbędnym i minimalnym dla danego celu zakresie

– przechowywane w sposób umożliwiającym identyfikację właściciela danych, a także ich edycję/aktualizację

– zabezpieczone przed dostępem osób i podmiotów niepowołanych (trzecich)

POZYSKIWANIE DANYCH – W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WEJŚĆ W POSIADANIE TWOICH DANYCH?

– gdy korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie

– gdy kontaktujesz się z nami wykorzystując podane przez nas numery telefonów i fax oraz adresy e-mail

Ze swojej strony archiwizujemy miejsce/źródło oraz czas pierwszego pozyskania Twoich danych.

INNE TWOJE DANE, KTÓRE NIE SĄ WPROST DANYMI OSOBOWYMI


Pamiętaj, że  opisane poniżej narzędzia nie pozwalają zidentyfikować danych osobowych użytkownika, w tym jego tożsamości.

Serwer  na którym ulokowana jest nasza strona pozyskuje m.in.  statystyki dotyczące ruchu na tej stronie, w tym dane dotyczące częstotliwości odwiedzin, dane dotyczące oglądanych/otwieranych podstron, ilości wejść, daty dziennej i czasu korzystania ze strony przez określonego użytkownika lokalizacji geograficznej w której doszło do wejścia na stronę.

Korzystamy z usługi Google Analitics, która gromadzi m.in. następujące dane:  statystyki dotyczące ruchu na tej stronie, dane dotyczące częstotliwości odwiedzin, dane dotyczące oglądanych/otwieranych podstron, dane dotyczące adresu IP użytkownika, ilości wejść, daty dziennej i czasu korzystania ze strony przez określonego użytkownika, sytemu operacyjnego z którego korzysta użytkownik, rodzaju urządzenia z którego korzysta użytkownik ( komputer stacjonarny, laptop, smartfon, tablet, SmartTV itp.), lokalizacji geograficznej w której doszło do wejścia na stronę, płci, wieku, zainteresowań osobistych (hobby).  Dane te gromadzimy zawsze za okres ostatnich 26 miesięcy.

Możesz także w dowolnym momencie zablokować pobieranie powyższych informacji przez Google Analitics korzystając z dodatku do przeglądarki, który znajdziesz pod tym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej na temat bezpieczeństwa i prywatności Google Analitics znajdziesz tutaj https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=pl&ref_topic=2919631

Podczas korzystania ze naszej strony internetowej gromadzone są również informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies”.  Pliki Cookies Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone, SmartTV itp.) w celu zapamiętania m.in. twoich preferencji, a także przyspieszenia ponownego ładowania strony.

Szczegółową informację na temat plików cookies i ich funkcjonowania znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl. Z podanej strony dowiesz się również jak wyłączyć lub ograniczyć  plików cookies itp. oraz jak usunąć je z pamięci twojej przeglądarki. Pamiętaj jednak, że  efektem takiej zmiany może być dłuższy czas wczytywania strony oraz brak dostępu do pewnych funkcjonalności strony. Więcej o naszej „Polityce plików cookies” poniżej.

W wielu przypadkach  przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu. Jako użytkownik  w dowolnym momencie możesz zmienić  te ustawienia.

Informacje techniczne dotyczące sposobu zarządzania plikami cookies  dla najpopularniejszych przeglądarek znajdziesz tutaj:

Internet Explorer / Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

TWOJA PRAWA

Pamiętaj, że masz prawo do:

– przenoszenia swoich danych

– żądania usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”)

– wniesienia do nas  jako administratora danych sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych Obejmuje to również marketing bezpośredni związany z naszą ofertą i usługami oraz profilowanie

– niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

– uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych,

– dostępu do swoich danych, żądania ich uzupełnienia, zmiany oraz sprostowania

– ograniczenia przetwarzania danych

–  nie częściej niż raz 6 miesięcy masz prawo dostępu do zgromadzonych przez nas informacji i danych na temat Twojej osoby. Jako Administrator w terminie do 30 dni mamy obowiązek udzielenia wnioskowanych przez użytkownika informacji

Jeśli będziesz chciał skorzystać z powyższych praw musimy mieć możliwość bezwzględnej identyfikacji Twojej osoby. Wówczas możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych danych pozwalających Cię zidentyfikować. Jeśli nie odpowiesz pozytywnie na naszą prośbę, możemy odmówić podjęcia działań  jednocześnie informując o przyczynach.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem lub naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Masz także prawo do skargi: osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli ta uzna, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności zostały naruszone.

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

Są sytuacje, gdy nie będziesz mógł skorzystać z „prawa do bycia zapomnianym”. Będzie tak, jeśli przetwarzanie twoich danych będzie niezbędne do:

– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym na drodze prawnej

-korzystania z przysługującego prawa i wolności wypowiedzi i informacji

– wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

ZAKRES UDOSTĘPNIANIA DANYCH O UŻYTKOWNIKACH

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników tej strony podmiotom oraz osobom fizycznym. Wyjątek od tej zasady stanowi żądanie uprawnionych ustawowo organów państwowych lub  wyraźna zgoda użytkownika.

ZMIANY DOTYCZĄCE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku zmian w naszej polityce prywatności, użytkownicy w tym osoby których dane zostały zgromadzone, zostaną o tym niezwłocznie poinformowani za pośrednictwem strony niniejszej internetowej.


 

POLITYKA COOKIES HTTPS://SPADEK.EU

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach strony https://spadek.eu (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych https://spadek.eu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony https://spadek.eu

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.