writing-1149962_1280-1.jpg
1min0
Zgodnie z art. 925 KC nabycie spadku przez spadkobiercę następuje z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy.  Ustawodawca nie stawia tu żadnych dodatkowych wymogów, w tym co do konieczności złożenia przez spadkobiercę oświadczenia w tej kwestii. Nabycie spadku następuje zatem na podstawie powołanego przepisu z chwilą śmierci spadkodawcy z mocy samego prawa, bez […]