Nabycie spadku

AvatarGrzegorz Mania9 marca 2020

Zgodnie z art. 925 KC nabycie spadku przez spadkobiercę następuje z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. 

Ustawodawca nie stawia tu żadnych dodatkowych wymogów, w tym co do konieczności złożenia przez spadkobiercę oświadczenia w tej kwestii.

Nabycie spadku następuje zatem na podstawie powołanego przepisu z chwilą śmierci spadkodawcy z mocy samego prawa, bez konieczności podejmowania żadnej czynności przez sąd czy spadkobiercę.

Od powyższej reguły nie ma żadnych wyjątków.
 
Moment otwarcia spadku przesądza o tym, co wejdzie w skład spadku (do czego na ten moment prawo miał spadkodawca i jakie spoczywały na nim obowiązki). Z reguły moment otwarcia spadku będzie wyznaczać chwila śmierci wpisana w akcie zgonu spadkodawcy. Może się jednak zdarzyć, że moment otwarcia spadku będzie wyznaczać chwila śmierci spadkodawcy określona w postanowieniu sądu o stwierdzeniu zgonu (jest wydawane, jeżeli śmierć danej osoby pomimo niesporządzenia aktu zgonu jest niewątpliwa) albo w postanowieniu o uznaniu za zmarłego (dotyczy osób, które zaginęły).


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę