Termin-poczatkowy-stwierdzenia-nabycia-spadku-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
3min0
  ZASADA: Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.   Stwierdzenie nabycia spadku (przed sądem) bądź sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (u notariusza), nie mogą nastąpić wcześniej niż: przed chwilą złożenia oświadczeń o […]

writing-1149962_1280-1.jpg
1min0
Zgodnie z art. 925 KC nabycie spadku przez spadkobiercę następuje z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy.  Ustawodawca nie stawia tu żadnych dodatkowych wymogów, w tym co do konieczności złożenia przez spadkobiercę oświadczenia w tej kwestii. Nabycie spadku następuje zatem na podstawie powołanego przepisu z chwilą śmierci spadkodawcy z mocy samego prawa, bez […]