czym-jest-spadek-1024x682-1.jpg
2min0
Spadek to wszelkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwili jego śmierci przechodzą na inne osoby (tzw. sukcesja uniwersalna). Spadek obejmuje zarówno aktywa jak i pasywa. Tworzy odrębna masę majątkową. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone […]