Zasiedzenie-a-dzial-spadku-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
4min0
Jeżeli do majątku spadkowego po spadkodawcy należy nieruchomość, to w postępowaniu o dział spadku konieczne jest przedstawienie dowodu potwierdzającego, że nieruchomość ta rzeczywiście do niego należała. W tym celu zazwyczaj przedstawiamy następujące dokumenty: odpis z księgi wieczystej nieruchomości (wystarczy wydruk księgi wieczystej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, którą znajdziesz tutaj); orzeczenie sądowe; ugodę sądową; decyzję […]