Kto-odziedziczy-gospodarstwo-rolne-1971-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
4min0
Jeżeli śmierć spadkodawcy gospodarstwa rolnego nastąpiła w okresie: od 14 lutego 2001 r. a dniem dzisiejszym i aktualnie chcemy uregulować kwestie spadkowe, wówczas zastosowanie znajdą ogólne reguły dziedziczenia. Od 14 lutego 2001 r., po otwarciu spadku (czyli śmierci spadkodawcy), spadkobierca nie musi spełniać dodatkowych wymagań, by móc dziedziczyć gospodarstwo rolne. Dzień 14 lutego 2001 r. […]