three-people-3447139_1280-1-1.jpg
1min0
Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do dalszego zapisu. W przypadku, gdy spadkodawca powoła dwóch lub więcej spadkobierców oraz poczyni zapis zwykły, może on nałożyć obowiązek wykonania zapisu zwykłego: tylko na jednego z tych spadkobierców bądź […]