Zapis obciążający kilku spadkobierców

AvatarGrzegorz Mania24 marca 2020

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do dalszego zapisu.

W przypadku, gdy spadkodawca powoła dwóch lub więcej spadkobierców oraz poczyni zapis zwykły, może on nałożyć obowiązek wykonania zapisu zwykłego:

  • tylko na jednego z tych spadkobierców bądź
  • jedynie na niektórych z nich lub
  • na wszystkich.

Jeśli testator poczyni zapis zwykły i jednocześnie powoła dwóch lub więcej spadkobierców, nie ustanawiając żadnych zasad dotyczących udziału każdego z tych spadkobierców w obowiązku wykonania tego zapisu, zastosowanie będzie miało rozwiązanie przewidziane w art. 971 zd. 1 Kodeksu cywilnego, polegające na przyjęciu, że zapis ten obciąża:

  • każdego z tych spadkobierców w stosunku do wielkości jego udziału spadkowego.

Przyjmuje się, że jeżeli obowiązek wykonania zapisu zwykłego obciąża dwie lub więcej osób, to przepisy prawa nie przewidują ich solidarnej odpowiedzialności z tego tytułu. Może to jednak zostać zmienione przez spadkodawcę.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę