writing-1149962_1280-1.jpg
2min0
  ZASADA: Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, obciążony zapisem ponosi względem zapisobiercy odpowiedzialność za wady rzeczy jak darczyńca.   W sytuacji gdy przedmiotem zapisu zwykłego jest rzecz oznaczona co do tożsamości, obciążony takim zapisem ponosi w stosunku do zapisobiercy odpowiedzialność za wady rzeczy jak darczyńca. CO OZNACZA, ŻE RZECZ JEST OZNACZONA […]