Wady rzeczy oznaczonej indywidualnie

AvatarGrzegorz Mania21 marca 2020

 

ZASADA: Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, obciążony zapisem ponosi względem zapisobiercy odpowiedzialność za wady rzeczy jak darczyńca.

 

W sytuacji gdy przedmiotem zapisu zwykłego jest rzecz oznaczona co do tożsamości, obciążony takim zapisem ponosi w stosunku do zapisobiercy odpowiedzialność za wady rzeczy jak darczyńca.

CO OZNACZA, ŻE RZECZ JEST OZNACZONA CO DO TOŻSAMOŚCI?

Rzecz oznaczona co do tożsamości to taka rzecz, która jest niepowtarzalna, ma cechy które ją indywidualizują i nie może zostać zastąpiona przez inną rzecz.

Przykładem rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest konkretna rzecz taka jak, np.:

  • samochód osobowy Skoda Octavia o numerze rejestracyjnym PO 123AB,
  • pióro marki Parker z wygrawerowanymi inicjałami SW.

Odpowiedzialność za wady rzeczy jak darczyńca polega m.in. na tym, że  jeżeli taka rzecz będąca przedmiotem zapisu zwykłego ma wady, to ten, na kim spoczywa obowiązek wykonania tego zapisu, ma obowiązek naprawić szkodę, którą wyrządził zapisobiercy wskutek tego, że wiedząc o tych wadach, nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym (jest to czas, w jakim, w okolicznościach danego przypadku, możliwe jest uniknięcie szkody przez obdarowanego).

 

PRZYKŁAD: Zapisobierca Jan miał otrzymać od Szymona jednego z psów spadkodawcy. Okazało się jednak, że pies zachorował przed przekazaniem go Janowi. Szymon nie udał się z psem do weterynarza, a po kilku dniach pies poczuł się lepiej. Szymon przekazał psa Janowi zgodnie z zapisem zawartym w testamencie przez spadkodawcę. Po kilku dniach doszło do śmierci psa na skutek wcześniejszej choroby. Jan nie wiedział, że wcześniej pies był chory. W takiej sytuacji Szymon będzie odpowiadał względem Jana za szkodę spowodowaną tym, iż nie poinformował Jana o chorobie psa.

 

Taki obowiązek odszkodowawczy nie powstanie jednak, jeśli zapisobierca mógł z łatwością zauważyć wadę.

Reguła ta dotyczy zarówno odpowiedzialności za wady fizyczne, jak i prawne.

Zasada ta znajduje również zastosowanie w stosunkach pomiędzy zapisobiercą a dalszym zapisobiercą.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę